x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Monda socia forumo en Montrealo

Komence de Aŭgusto 2016, la unuan fojon en la norda hemisfero, okazis la 12-a Monda Socia Forumo (MSF). La MSF estiĝis en Porto Alegre, Brazilo en 2001 kaj ĝis nun ĝi okazis en Brazilo, Barato, Venezuelo, Kenjo, Senegalio kaj Tunizio. La MSF estas evento, en kiu la alimondistoj kunordigas kampanjojn kaj informas unu la alian pri la alimondistaj movadoj en la diversaj mondopartoj. En Montrealo partoprenis ĉirkaŭ 15 mil personoj el pli ol 100 landoj.

Ĉu tio estis bona medio por varbi pri Esperanto? Kompreneble! Fakte, eĉ bonega medio! Nia teamo aktive partoprenis, unue, en la la marŝado por la Tero kun granda banderolo. Poste ni starigis budon dum tri plenaj tagoj kaj ni ankaŭ havis la okazon prelegi dufoje pri nia Movado france kaj angle. Ni disdonis pli ol mil informilojn (angle kaj france): estis belaj poŝkalendaretoj kaj paĝmarkiloj kun la nomoj kaj informoj pri la Universala Esperanto-Asocio, Kanada Esperanto-Asocio kaj Esperanto-Societo Kebekia. Danke al nia talenta teamo, ni povis varbi france, angle, hispane portugale kaj eĉ japane. Multaj forumantoj miris, ke ni povas respondi plurlingve, ĉar en pluraj budoj nur la angla estis uzata. La tri oficialaj lingvoj de la forumo estis la franca, angla kaj hispana sed krom la presita programo, kiu estis trilingva, okazis interpretado nur dum ĉefaj prelegoj. Ne eblis pagi por interpretado dum la pli ol 1200 programeroj, kiuj okazis dum la forumo…

Jes ja valoris partopreni ĉar multaj forumantoj menciis al ni, ke ili ja intencas tuj eklerni Esperanton pere de Lernu.net.

Ni dankas al la Kanada Esperanto-Asocio kaj la Esperanto-Societo Kebekia, kiuj finance apogis nian partoprenon en MSF, kaj al UEA, kiu morale subtenis nin en tiu iniciato.

— Normando Fleury

Presu viajn informilojn!

En Esperanto-Societo Kebekia kaj Kanada Esperanto-Asocio ni jam delonge pensis fari novajn informilojn pri Esperanto, kaj en la preparoj por la Monda Socia Forumo en Montrealo ĉi-jare ni fasonis tre belajn kalendaretojn kaj paĝ-indikilojn por reklami Esperanton kaj niajn asociojn.

Antaŭ ĉio, ni volis fari utilajn reklam-materialojn, kiujn homoj volus teni, malsimile al la kutimaj informiloj, kiuj ofte finas sian vivon en rubujo post nur kelkaj sekundoj da rigardo. Mi ĉiam admiris la reklam-materialojn de Esperanto-France, kaj mi aparte ŝatis iliajn ĉiujarajn poŝkalendaretojn kun bazaj informoj pri Esperanto, kaj ni volis fari ion similan.

La esperantistoj el Francujo bonkore permesis al ni uzi ilian fasonon, sed ni finfine decidis fari ĝin ĉe ni pro la malsama formato de papero, kaj ni ankaŭ volis meti aliajn informojn kaj frazojn taŭgajn por nord-amerika kunteksto. Do, post longa laboro, ni presigis belegajn kalendaretojn por 2017 en du lingvoj: la angla kaj la franca.

La materialoj estis tiom sukcesaj, ke la franca versio de la kalendaretoj rapide elĉerpiĝis. Pluraj amikoj el Usono kaj Kanado petis la fasonon por ke oni povu presi por sia klubo, kaj mi dividis ĝin jam kun pluraj homoj, sed mi pensis, ke verŝajne estas pluraj aliaj, kiuj ŝatus uzi ilin. Do, mi metis la pres-pretan dosieron en la reton, tiel ke ĉiuj, kiuj volas, povu uzi ilin. Oni povas presi la kalendaretojn tre malmultekoste ĉe VistaPrint aŭ kiu ajn alia presejo, kiu faras faldeblajn vizitkartojn (oni simple alŝutu la dosieron, elektu paperkvaliton kaj preskvanton, kaj oni ricevos la presaĵojn post kelkaj tagoj perpoŝte).

Por aliri la dosierojn, iru al mia dosierujo ĉe Google Drive.

— Ĵenja Amis