x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Novaj varoj en la retbutiko

  • Danny Johnson Saves the World
    Christopher R. Mihm.
    Young Danny Johnson must use his smarts and adventurous spirit to stop devious pint-size aliens — and their unstoppable robot — from brainwashing the children of earth as a precursor to worldwide domination in this retro-styled sci-fi B horror film. Esperanto dubbing and subtitles courtesy of George Baker and many Esperantists from around the world. DVD. 68 mins. 2015. USA. $10.00

Membroj ricevas 10% da rabato kun multaj varoj. Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete.

Aliĝu senpage al ISAE

Dum la Universala Kongreso en Lillo la Internacia Scienca Asocio Esperantista anoncis, ke aliĝo al nia asocio estas senpaga! Ni do invitas vin aliĝi per reta aliĝilo.

Aliĝo gravas pro diversaj kialoj:

  • Se vi estas sciencemulo, tiel vi subtenas nian agadon kaj kuraĝigas nin daŭrigi ĝin.

  • Por nia interago kun UEA, ni rajtas havi unu komitatanon “A” se ni atingas 100 membrojn. Tiu gravas por antaŭenigi dialogon pri scienco en Esperantujo kun aliaj asocioj.

La estraro esperas, ke vi favore respondos al tiu invito!

— Anthony Lucas, Prezidanto, ISAE

Landa Kongreso en 2017 okazos en Norda Karolino

Per voĉdono de sep jesoj, unu neo, kaj du sintenoj, la estraro aprobis proponon okazigi la Landan Kongreson de la 30-a de Junio ĝis la 3-a de Julio ĉe la Universitato William Peace en Raleigh, NC. Ĝi okazos samloke kaj sinsekve kun la Nord-Amerika Somera Kursaro.

Korespondi deziras

Mi nomiĝas s-ro Honoré Sebuhoro Ndarihoranye, kaj mi estas instruisto pri zoologio, matematiko, kaj Esperanto en lernejo. Mi estas edzo kun kvin gefiloj, loĝanta en orienta provinco Kivu / D. R. Kongo.

Mi esperantistiĝis en 2006, kreis aktivan e-klubon Verda Stelano-Klubo en 2009, kaj en 2012 mi enkondukis E-instruadon en nian instituton Béthanie Rutshuru. Ni volas amikiĝi kun vi koresponde kaj interŝanĝi niajn kulturojn per nia karega lingvo Esperanto. Ni ŝatas ekologion, turismon, kulturon, legaĵojn, ktp.

Honoré Sebuhoro, Eglise CEBCE REMERA, PO BOX 08 BUNAGANA, KISORO/UGANDA. honsebn ĉe gmail punkto com


My name is Elson Patricio. I am Brazilian. I am learning Esperanto and English, and I would like to make friends with an American penpal.

epelson2014 ĉe hotmail punkto com

Helpopeto por esperantistoj en Kongolando

Noto de la redaktoro: Ron Glossop petis, ke ni anoncu la suban helpopeton en la bulteno. Li aldonis la jenan:

Mi bone scias pri la situacio de la esperantistoj en la regiono de Norda Kivuo en Demokrata Respubliko Kongolando. Mi komunikiĝas kun Faraja N. Tugaba Colonnel kaj ankaŭ kun Mana Brinson kiu iomete helpas la aliulojn. Mi jam sendis ducent usonajn dolarojn. Mi esperas, ke aliaj usonaj esperantistoj ankaŭ sendos iom da mono al sinjoro Brinson per Western UnionMoneygram.

Se vi volas helpi, bv. sendi mesaĝon al Ron ĉe rglossop ĉe mindspring punkto com.

Mi estas la Kunordiganto de Esperanto-movado en Beni-Urbo, provinco de Norda Kivuo en Demokratia Respubliko Kongolando. La orientaj provincoj de nia lando tre ofte suferas pro la diversaj militoj; okazis pasintsabate  masakron de pli ol 53 gecivitanoj. Ne estas facila afero por KAE (Klubo de la Amikoj de Esperanto) helpi niajn familiajn viktimojn.

Estas danĝero pri nova milito en DRK, kaj la situacio en nia Norda Kivuo estas plej danĝera! Ni sendas tiun ĉi krion por ke vi provu helpi nin, kies nombro estas 15 gesamideanoj kun niaj infanoj, cetere.

Multaj kongaj civitanoj provas vojaĝi trans Mediteraneon por trovi sekuran vivejon en Eŭropo. Ili multe pagas al transportistoj, ofte krimuloj, kies boatoj kaj ŝipoj estas danĝere malbonaj, pereas laŭvoje kaj centoj dronas. Multaj opinias, ke estas pli bone intence pereigi ŝipon/boaton aŭ salti en la maron por esti iom pli bone traktata en la celata lando ol esti mortigita maĉete en sia propra lando.

Tiam estiĝis malrapide al mi la ideo: ĉu via komunumo ne povus plenigi ĉi tiun truon helpante nian familiaron? Ekzemple, donacante 1000 usonajn dolarojn por ke ni aĉetu ŝuojn, vestaĵojn, nutraĵojn, sapon kaj puran botelan akvon, ĉar ni fuĝis senŝue kaj sen vestaĵoj kaj nutraĵo.

— Faraja N. Tugaba bin Colonnel

Rabato por lernintoj en Duolingo kaj aliaj kursoj

Per voĉdono de sep jesoj kaj tri sintenoj, la estraro aprobis proponon oferti rabaton je membreco por novaj esperantistoj. La rabato validas por finintoj de baza kurso ĉe Duolingo, ĉe aliaj retaj kursoj, kaj ankaŭ de koresponda aŭ klasĉambra kurso akceptita de la Estraro de Esperanto-USA.

Nova kaj plibonigita lernu.net!

La teamo de lernu! ĝojas anonci la plenan relanĉon de la paĝaro. La nova lernu.net enhavas novan interesan kurson de Esperanto kun centoj da ekzercoj, ilustraĵoj kaj granda serĉebla biblioteko. La retejo estas plene modernigita kaj funkcias kun novaj retumiloj kaj retaj teknologioj, kiuj ne ekzistis kiam la antaŭa versio de la paĝaro estis lanĉita.

La plena 26-leciona kurso de la nova paĝaro estas bazita je rakonto de konata verkisto Anna Löwenstein, kun ekzercoj de edukisto Birke Dockhorn. La kurso havas abundajn ekzercojn, ilustraĵojn, kaj sonojn, kaj sekvas la gvidliniojn de KER (Komuna Eŭropa Referenckadro) pri lingvolernado. La nova paĝaro ankaŭ enhavas detalan gramatikon de Esperanto kaj refaritajn foruman sistemon, vortarojn, kaj tradukilon. La teamo daŭre aldonas novajn materialojn kaj funkciojn al la nova paĝaro, do revizitu ĝin ofte por vidi la ŝanĝojn kaj plibonigojn!

Lernu.net ekestis kaj ekzistas danke al malavara subteno de Esperantic Studies Foundation (ESF), kiu, siavice, ekzistas danke al malavara subteno de ESF-subtenantoj, al kiuj ni aparte dankas. Kiel skribis Fernando Maia Jr. de Brazilo, “Mi donacas al ESF, ĉar mi konsentas kaj fidas je la realigata laboro. ESF tenas kaj subtenas kelkajn el la plej gravaj spacoj por Esperanto en la reto, ĉiam kun moderna rigardo kaj entuziasmigaj rezultoj.” Ni petas vin konsideri fari donacon al ESF/Lernu ĉi-jare: (eblas donaci unufoje aŭ ĉiumonate). Eblas ankaŭ donaci al UEA-konto esfo-p aŭ per ĉeko: Esperantic Studies Foundation, COP Ste. Catherine, CP 60502, Montréal QC H1V 3T8, Canada

— Ĵenja Amis

New York lecture series to commemorate Tivadar Soros

The lecture series, made possible by a grant from the Esperantic Studies Foundation, is sponsored by the Linguistics Program at the Graduate Center of the City University of New York, 365 Fifth Avenue (at 34th Street). The lecture will take place in room C198 on Friday, December 16, 2016, at 4:00 p.m. The lectures are free and open to the public.

Esther Schor, author of Bridge of Words will be the first speaker in a series of lectures memorializing Tivadar Soros, whose memoir Masquerade, written in Esperanto, recorded his successful efforts to keep his family alive and intact in Hungary during the Nazis’ round-up and murder of thousands of Jews. The family ended up coming to the United States, where his son, George Soros, rose to prominence in the financial and humanitarian worlds.

Professor Schor’s lecture will be introduced by Humphrey Tonkin, president emeritus of the University of Hartford, who will speak about the life and achievements of Tivadar Soros. Professor Tonkin translated Soros’s two books from Esperanto into English as Masquerade (2000) and Crusoes in Siberia (2010).

Professor of English at Princeton University, Esther Schor has studied the origins and development of the International Language Esperanto and its position in the modern world. In many respects her new book is a reaffirmation of the importance of Esperanto as a social movement in today’s world. According to a review in the New York Times, it “leaves us in no doubt that whatever Esperanto might be doing, it seems to be doing it right.”

Future lectures will feature Michael Gordin, professor of modern and contemporary history at Princeton University (on a connection between Albert Einstein and the international language movement), Brigid O’Keeffe, professor of history at Brooklyn College (on Esperanto in the early years of the Soviet Union), Ulrich Lins, historian and author (on the persecution of Esperanto speakers under Hitler and Stalin), Nico Israel, professor of English at Hunter College (on James Joyce and Esperanto), and Ulrich Becker, New York-based publisher of Esperanto books (on publishing in Esperanto). The lecture series will go through Fall, 2017.

More information is available at soroslectures.org.