x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Ĉiunumere mi petos la estraranojn iomete verki por sciigi al vi, kion ili lastatempe faris. Ili mem decidas kiel plej bone fari tion: ĉu raporti pri agadoj, ĉu proponi aŭ diskuti ideojn, ĉu instigi membrojn al kunlaboro en diversaj projektoj, ktp.

Kaj ne forgesu: mi volas aŭdi ankaŭ viajn demandojn, proponojn aŭ eĉ plendojn por la estraro — ĉu en Esperanto aŭ en la angla. Sendu mesaĝojn por nia leterkesto al la redakcio.

— La redaktoro

Elizabeto Dorcas, Direktoro

Dum la jaro, mi partoprenis en retaj kunsidoj de la estraranoj kaj aktiviĝis en nia loka klubo. Filipo kaj mi komunikiĝis kun kelkaj novuloj kaj provizis stud-materialojn al iuj el ili. Mi telefonis al informpetantoj, kies numerojn ni ricevis de Vilĉjo Harris, Direktoro de la Centra Oficejo.


Charlotte Burton, Direktoro

Ĉi-jare mi aktiviĝas en Esperantujo per partoprenado en la E-USA-estraro kaj nia loka klubo. Plue, mi publikigis studlibron pri Esperanto, Beginning Esperanto Workbook kiu vendiĝas per Lulu kaj Amazon. Mi uzas tion por helpi al komencantoj kaj mi parolas pri la lingvo al instruistoj kaj administrantoj ĉe loka lernejo.


Julie Spickler, Vicprezidanto

Kiam mi venis al Miami por la 64-a Landa Kongreso de Esperanto-USA, mi tre ĝojis, ĉar mi antaŭvidis la eblon reviziti kubajn amikojn kun kiuj mi unue renkontiĝis kaj amikiĝis dum aliaj Kongresoj en aliaj landoj: Meksiko, Kanado, kaj Kubo mem. La Kongreso en Miami estis historia evento, kaj ĝi estis kortuŝa por la usonanoj kaj kubanoj. La kubanoj estis tri longtempaj movadanoj: s-ino Maritza Gutierrez, Alberto Calienes, kaj Alberto Rodriguez, kaj ankaŭ juna aktiva membro de KEA, Ismary Lezcano Garcia, kiu partoprenis NASK-on.

La Kongreso okazis sur la tereno de la Universitato de Miami kaj en la najbara hotelo Holiday Inn. La nombro de partoprenantoj ne estis la plej granda, sed la etoso estis ege varma kaj bonkora inter la pli-malpli 50 partoprenantoj. Aliaj partoprenantoj venis el multaj usonaj ŝtatoj: Florido, aliaj ŝtatoj de la oriento, mezo, kaj okcidento de Usono, kaj kelkaj venis el kanadaj provincoj. Maria Murphy el Florido estris la Interkonatiĝan Vesperon, per petoj al la kongresanoj enkonduki sin kaj paroli iomete pri siaj vivoj: la rezulto estis bona interkonatiĝo kun niaj kunkongresanoj.

Dum la semajnfino ni spertis interesajn, amuzajn kaj informajn prelegojn kaj diskutojn fare de partoprenantoj kaj organizantoj. Dimanĉon vespere ni ĝuis bonegan bankedon en la belega kaj historia biblioteko de la Centro por Antaŭaj Studantoj. Ni manĝis bone, babilis amike, kantis kaj aŭdis muzikon kantitan de Chris Nelson; poste okazis tradicia aŭkcio, farita bone kaj amuze de George Baker, kiu gajnis por E-USA proksimume $200.


Ĉi-numere ne sendis raportojn:

  • George Baker, Kasisto
  • Jarlo Bills, Direktoro
  • Taylor Francis, Direktoro
  • Lucy Harmon, Direktoro
  • Chris Nelson, Sekretario
  • Kelly Netterville, Direktoro
  • Andrew Rosenbaum, Direktoro