x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Vojaĝu al Paralela Universo

Paralela Universo estas unu-taga festo de Esperanto okazonta en diversaj lokoj tra Norda Ameriko. Ĝi okazos la 20-an de Aŭgusto.

La ideo estas doni al vi oportunon paroli Esperanton vizaĝ-al-vizaĝe, renkonti novajn amikojn, kaj fari ĝuindajn memorojn. La organizantoj klopodas aranĝi la lokojn tiel, ke partoprenontoj tra Nordameriko povos atingi ilin ene de kvar horoj. La eventoj daŭros de proksimume de la 12-a ptm ĝis la 8-a ptm, kaj inkluzivos tagmanĝon, grupan agadon, kaj vespermanĝon.

Oni organizas Paralelan Universon tra Google-grupo.

Por organizi eventon en via regiono, simple faru novan fadenon en la grupo kun la nomo de la loko en la titolo. Por aliĝi al jam organizita evento, afiŝu en la fadeno de tiu evento kaj helpu plani la tagordon.

Media hits

  • Back in January, National Public Radio did a three-minute feature on American Chuck Smith, one of the founders of the popular Duolingo Esperanto course who now lives in Berlin. The text and audio of the piece are available on the NPR website: Life In Berlin: Chuck Smith And Berlin’s Esperanto Community.

  • Harvard Magazine did a feature in its Jan-Feb issue titled Encouraging Esperanto. It features Esperanto-USA member and Harvard alum Ruth Kevess-Cohen (known to many in Esperantujo as “Margo”), another founder of the Duolingo course. “For Kevess-Cohen, Esperanto is both a language and a community,” the author writes. “She hopes it continues to grow, because ‘it’s so much easier to learn than any other language and the payoff is huge.’”

  • In July, Time magazine’s online edition published an article titled The Serious History Behind Esperanto, using this year’s Universala Kongreso in Nitra as a starting point for introducing the history of the language. Author Erika Okrent is quoted, along with former UEA president Humphrey Tonkin.

  • Starting in late August, a syndicated article titled Parolas esperanton? Esperanto language still has appeal in Brazil began appearing in newspapers around the country. Written for McClatchy publishing (one of the USA’s largest newspaper companies) the article describes the popularity of Esperanto in Rio de Janeiro, site of this year’s summer Olympic Games. In addition to presenting interviews with Brazilian Esperantists, the article also mentions Esperanto-USA and features a quote from member Charles Mays of Raleigh, North Carolina.

Forpasoj

Ni funebras kaj kondolencas pri la forpasoj de la jenaj membroj:

  • Angelina Taremi de Tempe, Arizono forpasis en Novembro de 2015.

  • Arnold Victor de Novjorkurbo forpasis la 28-an de Junio. Jen nekrologo (anglalingva).

  • Reginald Jaderstrom de Havajo forpasis la 18-an de Julio. Jen nekrologo (anglalingva).

  • Paul Eddy de Olympia, Vaŝingtonio forpasis la 23-an de Aŭgusto.

Vojaĝu al UK per Esperanto-karavano

Lastatempe alvenis al la redakcio la jena anonco de Sofiya Soskina:

Se vi planas partopreni la 102-an Universalan E-Kongreson en Seulo kaj ŝatus atingi ĝin pertrajne tra Rusujo en Julio 2017, aliĝu al organizata dusemajna E-karavano, kiu komenciĝos en Moskvo. La karavanon organizas kaj akompanos spertaj rusujaj geesperantistoj (sub aŭspicio de REU kaj Seula E-Kulturcentro). Por informoj kaj aliĝoj, vizitu http://www.esperanto-karavano.info aŭ sendu retpoŝton al esperantokaravano ĉe gmail punkto com.

Resendis al ni la saman anoncon Arnold Victor, kiu ĵus lastatempe forpasis. Al ĝi li aldonis:

Mi mem faris similan vojaĝon de Moskvo al Ulan-Batoro por Tutazia kunveno. Estis ankaŭ tia vojaĝo al UK en Jokohamo, Japanujo, pri kiu Gerrit Berveling verkis libron Vojaĝimpresoj el Siberio kaj Japanio, haveblan de libroservoj de Flandra Esperanto-Ligo kaj de UEA. Mi forte rekomendas la spertecon kaj helpemon de la s-anino, kaj la vojo estas unika oportuno je la plej favora prezo por vojaĝemuloj.

Indas noti, ke Arnold rakontis pri sia vojaĝo en artikolo por n-ro 2010:6 de Usona Esperantisto.

UEA planas aĉeti loĝejon por volontuloj en Roterdamo

La Estraro de UEA planas aĉeti loĝejon kun pluraj dormoĉambroj por volontuloj en Roterdamo. Momente ne eblas akcepti volontulojn facile, ĉar dormo-spaco en la Centra Oficejo estas tre limigita kaj hoteloj estus tre multekostaj. Tamen volontulaj laborfortoj sur la diversaj agadkampoj de UEA estas nepre bezonataj, kaj multaj junuloj, mezaĝuloj aŭ pensiuloj pretas labori volontule por UEA en Roterdamo dum kelksemajna aŭ kelkmonata periodo.

“Ni starigis nian Volontulan Servon jam en la sepdekaj jaroj, sed nun la havebleco de eŭropaj subvencioj ebligas ĝian plivastigon”, klarigas Mark Fettes, Prezidanto de UEA. “Nia Estraro vidas en tio multajn avantaĝojn. Volontuloj ne nur helpas en la realigo de plej diversaj laboroj, sed krome post spertiĝo povos pli efike labori por plifortigi la movadon en siaj hejmlokoj.”

Por financi la aĉeton de volontula loĝejo, la Estraro lanĉas tutmondan donackampanjon. “Ĉiuj kontribuoj, ĉu grandaj, ĉu etaj, estas bonvenaj”, diras Martin Schäffer, Ĝenerala Sekretario de UEA. “Krome eblas pruntedoni monon al UEA je malgranda aŭ nenia interezo por helpi al la realigo de la projekto.”

La Estraro jam konfidis al teamo de oficistoj la taskon esplori pri taŭgaj loĝejoj en Roterdamo, sub la gvido de Vica Ĝenerala Direktoro Veronika Poór.

Por ricevi pliajn informojn, skribu al domo ĉe co punkto uea punkto org. Donacojn eblas fari al la kontoj de UEA. (Bonvolu aldoni priskribon: Konto voldom).

Ankaŭ Esperanto-USA povas akcepti donacojn por plusendo al UEA. Por pagi per kredit-karto, PayPal aŭ ĉeko, iru al nia retbutiko. Alternative, eblas sendi ĉekon al Esperanto-USA, 1500 Park Ave STE 134, Emeryville CA 94608. Bv. noti, ke tiaj donacoj ne estas impost-subtraheblaj en Usono.

Korespondi deziras

Mi estas Jack O’Dell, okdek-jaraĝa usonano. Mi neniam lernis nek deziras uzi komputilon. Mi amas skribi leterojn kaj kartojn. Interesoj: religio, kulturo kaj ĉiutaga vivo de alilandaj popoloj.
Jack O’Dell, 1301 104th Ave. NE, Minneapolis MN 55434

Senpaga rektmetoda kurso por Android-aparatoj

Internacia Esperanto-Instituto en Hago lanĉis novan aplikaĵon por lerni Esperanton per aparatoj kiuj uzas la operaciumon Android (ekz., poŝtelefonoj kaj tabulkomputiloj). Ĝi estas senpaĝe elŝutebla en la retbutiko Google Play, kaj ĉe la TTT-ejo http://www.iei.nl/apo.htm.

La enhavo estas bazita sur la tre konata Esperanto-kurso Esperanto per rekta metodo de Stano Marček. Piet Buijnsters, la programisto, uzis por ĝi la tre trafajn kaj instruajn desegnaĵojn de Linda Marčekova el la kursolibro. Kiam oni klakas aŭ tuŝas la tekstojn de la kurso, oni tuj povas aŭdi klaran prononcadon.

Traduku usonan klasikaĵon por Liro-2016

La redakcio de la gazeto La Ondo de Esperanto denove invitas vin al nia tradicia literatura konkurso Liro. Por la anglalingva fako de la konkurso ni proponas la novelon An Occurrence at Owl Creek Bridge de Ambrose Bierce.

Subskribu vian konkursaĵon per pseŭdonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseŭdonimo, aŭtenta nomo kaj poŝta adreso.

Sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando). Oni povas sendi la tekstojn rete (slipoj estu sendataj en apartaj mesaĝoj), al la adreso sezonoj ĉe yahoo punkto com.

La konkursaĵoj devos atingi la sekretarion antaŭ la 1-a de Decembro 2016.

Laŭreato ricevos diplomon kaj libropremion. La organizantoj ĝis la 1-a de Januaro 2020 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la premiita konkursaĵo en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike. Ĝi aperos ankaŭ en antologio de anglalingva literaturo, eldonota de Sezonoj. La kopirajto tamen restos ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizantoj por libroforma eldono.

Bonŝancon!

— Halina Gorecka, sekretario de Liro