x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Jam de jaroj nia bulteno havas rubrikojn por funkciuloj de Esperanto-USA: ekzemple la Prezidanto (“de la prezidanto”), la Direktoro de la CO (“el la Centra Oficejo”), kaj eĉ mi (“de la redaktista skribotablo”). Ĝis nun, tamen, mankis dediĉita spaco por la aliaj membroj de la estraro. Do jen provo kompensi tiun mankon.

Ĉiunumere mi petos la estraranojn iomete verki por sciigi al vi, kion ili lastatempe faris. Sed ili mem decidu pri kiel plej konvene utiligi la spacon: ĉu raporti pri agadoj, ĉu proponi aŭ diskuti ideojn, ĉu instigi membrojn al kunlaboro en diversaj projektoj, ktp. Ĉiuokaze mi esperas, ke vi trovos la enhavon kaj informa kaj interesa.

Kaj ne forgesu: mi volas aŭdi ankaŭ viajn demandojn, proponojn aŭ eĉ plendojn por la estraro — ĉu en Esperanto aŭ en la angla. Ne hezitu utiligi la leterkeston, kie viaj pensoj estas ĉiam bonvenaj!

— La redaktoro

Julie Spickler, Vicprezidanto

Dum jaroj mi partoprenis la Esperantan kursaron ĉe la universitato Stanford, ĝviditan de Ed (“Trio”) Williger, nia nuna UEA-Ĉefdelegito. En tiu ĉi akademia jaro, kiu komenciĝis en Oktobro, la kurso estis tre sukcesa kaj plena de junuloj (kaj ne-junuloj) kiuj volas lerni aŭ plibonigi sian regon de Esperanto.

Trio gvidis tiun kurson dum pli ol 25 jaroj, kaj diris, ke ĉi tiu estas la fina jaro por li. Dum Aprilo li vojaĝos en Eŭropo, kaj petis, ke mi kaj aliaj “veteranoj” de la kurso gvidu ĝin dum la printempa kursperiodo. Do mi faros, helpota de Bob Russell.

Krom tio, mi ankaŭ prezentis raportojn ĉe la monataj kunvenoj de SFERO, nia loka grupo, pri miaj spertoj kiel membro de la “Kuba Karavano”, grupo de eksterlandanoj de Usono kaj Eŭropo kiuj ĉeestis la LK-on de la Kuba Esperanta Asocio en Novembro.


Jessica Grasso, Direktoro

Jessica Grasso

Saluton! Mia nomo estas Jessica Grasso kaj mi estis denove elektita kiel estrarano de E-USA. Bedaŭrinde, iel okazis (denove!) fuŝo dum la kreado de la balotiloj, kaj rezulte malaktualaj informoj aperis pri mi. Vi ne vidos min dum la someraj renkontiĝoj, fakte, dum kelkaj jaroj mi ne plu loĝas en Usono, kaj ĉi-somere denove ne povos viziti la landon aŭ ĝiajn Esperanto-renkontiĝojn. Tamen, mi restas aktiva en mia nova hejmurbo kaj kontribuas al diversaj projektoj per Interreto. Por E-USA, mi same estos virtuala estrarano, kaj ĉefe ŝatus helpi renovigi la retpaĝojn, laboron kiun ni jam komencis sed intertempe ne multe progresis. Mi ankaŭ povas doni konsilojn kaj spertojn pri Esperanto-eventoj ĝenerale, ĉar mi jam partoprenis diversajn renkontiĝojn en kelkaj landoj kaj ankaŭ mem organizis malgrandajn lokajn eventojn.


Ĉi-numere ne sendis raportojn:

  • George Baker, Kasisto
  • Jarlo Bills, Direktoro
  • Charlotte Burton, Direktoro
  • Elizabeto Dorcas, Direktoro
  • Taylor Francis, Direktoro
  • Lucy Harmon, Direktoro
  • Chris Nelson, Sekretario
  • Kelly Netterville, Direktoro
  • Andrew Rosenbaum, Direktoro