x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Esperanto-USA partoprenos konferencon de ACTFL

La ĉi-jara konferenco de ACTFL (American Council on the Teaching of Foreign Languages) okazos 20–22 Novembro, 2015 en Sandiego. Pli ol 6000 edukistoj venos por vidi prezentaĵojn pri modernaj rimedoj kaj metodoj instrui lingvojn.

Esperanto-USA ja partoprenos la konferencon. Ni mendis tablon, por ke ni povu reklami Esperanton kaj montri la rimedojn por instrui nian lingvon. Mar Cardenas konsentis organizi teamon por deĵori ĉe la tablo dum la tuta konferenco.

La kosto de la tablo estos $1,200. David Wolff promesis, ke la fonduso Wolff egale parigos ĉiun donacon, do ankorau $600 estas bezonata.

Mi petas kontribuojn al ĉi tiu projekto. Ĉiu donaco estas bonvena. Sendu ĉekon aŭ pagu rete al via konto ĉe E-USA.

Antaŭdankon!


The American Council of the Teaching of Foreign Languages (ACTFL) will hold its annual conference in November in San Diego, where more than 6000 educators will see modern materials and methods for language instruction. E-USA will have a table at the konference. The table will cost $1200; the Wolff foundation will match all donations, so $600 is still needed. Please contribute to this project. Send a check or pay online to your account at E-USA.

— Bill Harris, Direktoro de la Centra Oficejo

Korespondi deziras

Mi estas sinjorino Pascaline Luhinzo M, en Demokratia Respubliko Kongo (DRK). Mi ŝatus korespondi kun aliaj geesperantistoj. Mi ŝatas manmetiojn, turismon, religion, budhismon, Arduinon, kaj varti infanojn.
luhinzoesperanto.bukavu ĉe gmail punkto com

Invito al kuba kongreso

(Details in English below.)

Oni invitis esperantistojn en Usono partopreni la Kuban Esperantan Kongreson en Havano ekde la 18-a ĝis la 22-a de Novembro.

Orlando Raola (prezidanto de E-USA) aranĝas, ke grupo vojaĝos laŭleĝe al Kubo por ĉeesti la Kuban kongreson.

Se vi havas intereson pri la grupo kaj deziras pli da detaloj, bv. kontakti la Centran Oficejon ĉe eusa ĉe esperanto-usa punkto org kaj peti detalojn.

— Bill Harris, Direktoro de la Centra Oficejo


U.S. Esperantists have been invited to participate in the the Cuban Esperanto Congress, which will be held in Havana from the 18th to the 22nd of November.

Orlando Raola (president of E-USA) is organizing a group to travel legally to Cuba and attend the Cuban congress.

If you have any interest in joining the group and would like further details, please contact the Central Office at eusa ĉe esperanto-usa punkto org and ask for details.

— Bill Harris, Director of the Central Office