x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Forpaso: Marsha “Koto” Farmer

En Majo forpasis Marsha “Koto” Farmer en Kalifornio. De ŝia edzo David “Vido” Gillett venis la tristiga novaĵo:

Eble vi renkontis mian edzinon ĉe iuj TKEK-oj aŭ NASK-oj de 2007 ĝis 2013. Ŝi diplomiĝis kiel lingvisto ĉirkaŭ 1998, kaj komencistiĝis ĉe la universitato Stanford.

Ŝi iom malsaniĝis en 2011, kaj pli serioze en 2014–2015; ŝi ankaŭ blindiĝis.

Restas edzo, bo-frato, tri bo-fratinoj, tri nevinoj kaj kvar nepoj.

UK en 2017 okazos ne en Montrealo, sed en Seulo

La kandidatiĝo de Montrealo por la Universala Kongreso en 2017 malgajnis al Seulo. Laŭ la prezidanto de UEA, pli rolis movadaj argumentoj (ekzemple, situo de Seulo en Orienta Azio, proksime al kaj Japanujo kaj Ĉinujo) ol forteco de la dosiero.

Krome, alia faktoro eventuale estas tio, ke Seulo jam kandidatis kaj malgajnis (al Hanojo en 2012 – fakto kiun mi eksciis nur longe post kiam ni kandidatiĝis) antaŭe, do eble iuj estraranoj sentis ke jam venis la vico por Seulo (tio estas konjekto mia, tamen, ne oficiala informo).

Tamen, espero restas! Mi diskutas nun kun Kanada Esperanto-Asocio, Esperanto-Societo Kebekia, kaj Esperanto-USA, pri la eblo reproponi por 2019. Se ni tion faros (kaj mi esperas ke ni ja tion faros), la kandidateco de Montrealo ĝuos la avantaĝon de frua anonco kaj la entuziasmo, intereso kaj impeto jam generitaj de nia unua provo.

Mi dankas al ĉiuj pro la subteno de la kandidateco de Montrealo por UK-2017 – kaj mi forte esperas ke mi povos same kalkuli je via subteno por daŭrigo de nia bela projekto, nur kun reviziita celdato!

— Joel Amis, Komitato por UK en Montrealo

Novaj varoj en la retbutiko

 • STEFANO FUĜAS LA POLICO
  Claude Piron. La unua krim-rakonto verkita de Piron. Novelo eldonita en Monato dum 1981. La unua apero de Jano, Ĝoja kaj Stefano. Elektronika dosiero, senpage elŝutebla por membroj.

 • ESPERANTO-LITERATURO (KD)
  Originalaĵojn kaj tradukaĵojn legas, recitas: W. Auld, D. Charters, T. Jung, K. Kalocsay, N. Rytjkov, B. Ragnarsson, V. Sadler, M. Sloper, kaj aliaj. KD. 69 minutoj. 2003. $12.50; membroj ricevas 10% da rabato.

 • REJKJAVIKO 1977 (KD)
  Diversaj. Sondokumentoj el la 62-a UK, kun la voĉoj de H. Tonkin, R. Harry, B. Ragnarsson, A. M’Bow (la lasta en la franca). KD. 73 minutoj. 2003. Nederlando. $12.50; membroj ricevas 10% da rabato.

 • NATURO KAJ SOCIO
  Edgar Guhde. Enkonduko al ekologiaj penso kaj ago. “La esenca mesaĝo de ekologio estas limigo: ekzistas nura tiomo akceptebla de la biosfero kaj nura tiomo donebla de ĝi, kaj tio do povus esti malmulte ol ni deziras.” Mola bindaĵo. 169 pĝ. 1985. Germanujo. $8.68.

 • EL LA POLVO DE LA TERO
  William Frederick Rolte. Enkonduko al la scienco de grundo, en rilato al plantoj kaj agrikulturo. Enhavas glosaron. $2.52.

 • KIAL KAJ KIEL MANĜI VEGANE
  Lodĉjo. Argumentoj por veganismo kaj konsiloj por tiuj, kiuj interesiĝas pri ĝi. Mola bindaĵo. 35 pĝ. 2014. Slovakujo. $3.13.

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete.

Media hits

 • On April 21st, Florida member Maria Murphy was interviewed by columnist Stephen Baumann for his Life Stories column in the Englewood Sun and Weekly Herald.

 • On May 29th, The online magazine The Verge published a lengthy article by Sam Dean entitled Konstrui Pli Bonan Lingvon (To Build a Better Language). It includes interviews with members Neil Blonstein and Ruth Kevess-Cohen.

 • On June 13th, Minnesota Public Radio’s KJZZ FM aired a short report entitled Esperanto language making a comeback by Stina Sieg, which was subsequently picked up by National Public Radio (NPR). Both the audio stream and a spirited listener discussion can be found on the NPR website.

 • On June 10th, guests Humphrey Tonkin, Erin Piateski, and Chuck Smith were featured in an in-depth interview on Connecticut Public Radio’s WNPR. The 48+ minute program, titled Esperanto In The Internet Age, is available on WNPR’s website.

Traduku usonan klasikaĵon por Liro-2015

La redakcio de la gazeto La Ondo de Esperanto denove invitas vin al nia tradicia literatura konkurso Liro. Por la anglalingva fako de la konkurso ni proponas la novelon Lost on dress Parade de O. Henry.

Subskribu vian konkursaĵon per pseŭdonimo kaj aldonu slipon kun indiko de la pseŭdonimo, aŭtenta nomo kaj poŝta adreso.

Sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando). Oni povas sendi la tekstojn rete (slipoj estu sendataj en apartaj mesaĝoj), al la adreso sezonoj ĉe yahoo punkto com.

La konkursaĵoj devos atingi la sekretarion antaŭ la 1-a de Decembro 2015.

Laŭreato ricevos diplomon kaj libropremion. La organizantoj ĝis la 1-a de Januaro 2018 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la premiita konkursaĵo en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike. Ĝi aperos ankaŭ en antologio de anglalingva literaturo, eldonota de Sezonoj. La kopirajto tamen restos ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizantoj por libroforma eldono.

Bonŝancon!

— Halina Gorecka, sekretario de Liro