x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Tim Westover instruos ĉe NASK

Aldone al la jam anoncitaj instruistoj por NASK-2015 venos ankaŭ Tim Westover, kiu instruos la meznivelan kurson kun Lee Miller.

Tim estas lerta verkisto, ne nur en Esperanto sed ankaŭ la angla. Li estis plurfoje premiita en la Belartaj Konkursoj de UEA, kaj tri el liaj premiitaj noveloj aperis en la kolekto Marvirinstrato. Aliaj liaj verkoj aperis i.a. en Fonto, Beletra Almanako, kaj Literatura Foiro. Pli lastatempe, legantoj forte laŭdis lian novan anglalingvan romanon Auraria.

Tim plurfoje partoprenis en NASK kiel helpinstruisto, kaj en 2012 li instruis la postbazan kurson. Profesie li laboras kiel retprogramisto en Georgio, Usono.

Details for the upcoming Detroit Landa Kongreso

For those seeking activities unrelated to Esperanto, the Kongreso will be in the Cultural Center of Detroit, so there is the Detroit Institute of Arts across the street from our Congress site, and the Main Public Library across the street from there has wonderful art and sculptures and collections. The Detroit Historical Museum next to the Main Library has exhibits, including The Streets of Detroit which is unforgettable. The largest African-American museum in the world is next door to the Science Center – both also within walking distance. The Reuther Library is on campus – Reuthers of union fame! Many boutiques and coffee shops are nearby. And a mile or so away is the Motown Museum.

The dorms are modern – not like what I slept in (or tried to) at SFSU in the 1980s for the 3-week Esperanto course. Participants will be in two-person rooms with their own bathroom, and linens are included at $10 person (included in our rate). There are laundry facilities in the building ($1.25 each for wash and dry), and a kitchenette is available on each floor. Parking card options include in-and-out privileges and cost less than $7.25 per day on a prepaid card. The cost is $10 per day for use of the Recreation and Fitness Center.

— Sherry A. Wells, esperantosherry ĉe tm punkto net

[For more information about the 2015 Congress, see this month’s article. You can buy tickets through the Esperanto-USA bookstore —Ed.]

Nova grupo por numismatoj

Antaŭ nelonge belga esperantisto fondis la grupon Esperanto Numismatika Asocio, (ENA) kies celo estas informi esperantistojn mondvaste pri Esperantaj medaloj, moneroj kaj diversaj aliaj pagiloj kaj numismatikaĵoj.

Se vi volas membriĝi, simple sendu retmesaĝon al bert.boon ĉe skynet punkto be en Belgujo. (Ne ekzistas poŝta adreso.) Membreco estas senpaga kaj dumviva. ENA ne havas nek havos estraron; ĉiuj membroj estas egalvaloraj.

Ankaŭ senpaga estas la reta revuo Esperanta Numismatiko (kvarfoje jare) kies redaktistoj estas la membroj mem.

[Dankon al Vilĉjo Harmon pro la sciigo. —Red.]

Forpasis Stevens Norvell

Stevens (Steĉjo) Norvell mortis la 7-an de Februaro, nur kvar tagojn antaŭ sia 92-a naskiĝ-datreveno, post mallonga malsano.

Li naskiĝis en Usono en la jaro 1923. Li estis la unua el tri infanoj de Stevens Norvell (inĝeniero) kaj Cora Kellam Norvell (instruistino). Li kaj du fratinoj plenkreskiĝis en Western Springs, Ilinojso, eta antaŭurbo de Ĉikago. Li vizitadis publikajn lernejojn en la hejmvilaĝo kaj en la apuda urbeto LaGrange. Pro la Granda Depresio la familio estis iom malriĉa, sed la patro almenaŭ havis laboron, kaj danke al granda ĝardeno, ili havis sufiĉe da manĝaĵo.

En la adoleskaj jaroj, kiam li estis skolto, Stevens renkontis Esperanton, aĉetis librojn, kaj lernis la lingvon meminstrue, tamen nur lege-skribe. Li jam studis Latinon kaj la germanan, kaj altiris lin la logika strukturo de Esperanto. Li ŝerc-diris, ke li fariĝis esperantisto kiam li unuafoje vidis la tabelvortojn. Li komencis tutmonde korespondi; tamen unu el la plej fruaj korespondamikoj estis A. E. Regal, bahaano kiu loĝis en fora antaŭurbo de Ĉikago. Steĉjo ĉiam sendis du kopiojn de ĉiu letero: unu por s-ro Regal, kaj unu por korekti kaj resendi.

Bonŝance li povis studi universitat-nivele dum du jaroj en la publika lernejo en la apuda urbeto. Okazis milito, kaj li enskribiĝis en la armeon en 1942 — sed pro tio, ke li volis fariĝi kuracisto, oni permesis al li daŭrigi siajn studojn ĝis 1943. Poste, li estis trejnata kiel soldato kaj lernis 14 metodojn por murdi homojn – “iom senutila afero”, li poste komentis. Post granda ekzameno, la armeo kaj la Medicina Fakultato de la Universitato de Ilinojso decidis, ke Stevens studu medicinon en Ĉikago. Fakte, tiutempe preskaŭ ĉiuj el la medicinaj studentoj estis en militist-uniformoj.

Stevens fariĝis refoje civitano en 1946 kaj daŭrigis la medicinajn studojn. Li estis elektita al ΑΩΑ, la honora medicina societo, en 1947. Li ricevis diplomon Doktoro de Medicino (kun honoroj) en 1947 kaj servis kiel enhospitala kuracisto ĉe la malsanulejo de konteo Cook en Ĉikago ĝis Junio 1948.

Li edzinigis s-inon Dorothy Dungan, kvakerinon, en kunveno de la Societo de Amikoj, en Downer’s Grove, Ilinojso, en Junio de 1948. La unua hejmo kune estis en Elk City, Oklahomo, kie Stevens laboris kiel famili-kuracisto en kooperativa kliniko kaj malsanulejo.

Post jaroj da trapensado, Stevens fariĝis pacifisto. Por eviti militservon en Koreujo, li kun sia edzino translokiĝis al Kanado en 1950 (ili fariĝis civitanoj en 1957). Steĉjo laboris kiel famili-kuracisto en eta vilaĝo en Brita Kolumbio ĝis 1953. Poste li studis kaj trejniĝis dum ok jaroj en Edmontono kaj en Colchester, Anglujo por fariĝi ĝenerala ĥirurgo, kaj bone sukcesis en ĉiuj ekzamenoj.

En la jaro 1961 la paro alvenis al Halifakso kune kun novnaskita filino, Cindy. La filo, Theodore, naskiĝis en Halifakso du jarojn poste. Stevens fariĝis instruisto en la Departemento de Ĥirurgio ĉe la universitato Dalhousie, kie li laboris dum 32 jaroj kaj fariĝis Plena Profesoro. Dum tiu tempo li gvidis la junajn ĥirurgojn en la trejnado, okupiĝis pri ĝenerala ĥirurgio, urĝaj kazoj, kancero, kaj aparte pri la plej danĝera haŭtkancero, melanomo. Li esploris, aparte pri melanomo, kaj kontribuis 50 artikolojn al la scienca literaturo. Li kreis tutkanadan ekzamenon por junaj ĥirurgoj, kaj ankoraŭ ĉiujare la Norvell-premio estas aljuĝata al iu inter la superaj ekzamenitoj.

Iom antaŭ emeritiĝo, Stevens malkabeis al Esperanto. Li aliĝis al la Halifaksa Rondo kaj komencis ĉiusomere vizitadi NASK-on, la faman someran kursaron fonditan de Cathy Schulze, en San-Francisko kaj Vermonto. Li provizis domon por la libraro de Harry Lewis kaj iompostiome pligrandigis la kolekton ĝis 2000 libroj, kiujn li finfine donis al la Kanada Esperanto-Asocio. Li partoprenis en Universalaj Kongresoj en Kubo (1990), Norvegujo (1991), Aŭstrujo (1992), Hispanujo (1993), Finnlando (1995), Ĉeĥujo (1996), Aŭstralio (1997), Germanujo (1999) kaj Kroatujo (2001). Li prelegis pri melanomo en la Internacia Kongresa Universitato en Vieno. Li vojaĝis en Eŭropo per Esperanto kaj gastigis vojaĝantajn esperantistojn en la propra domo. Li eldonis proksimume 150 artikolojn (pri poezio, ŝercoj, aktualaĵoj, sciencaj aferoj, ktp) en diversaj kanadaj kaj internaciaj periodaĵoj. Li helpis en la reviziado de la Plena Ilustrita Vortaro (sekcioj pri ĥirurgio kaj medicino). Li redaktis la du medicinajn vortarojn de d-ro Yamazoe. Dum kelkaj jaroj li partoprenis en la redaktado de Medicina Internacia Revuo.

Li kompostis por Inter Ni (de la Halifaksa Rondo) kaj por Lumo (de la Kanada Esperanto-Asocio). Li fariĝis honora membro de UEA, de la Kanada Esperanto-Asocio, kaj de la Esperanto-Rondo de Oradea (en Rumanujo).

En la jaro 2008, pro sia aĝo, Steĉjo translokiĝis al la atlantika insul-provinco Novlando por loĝi en apartamento en la domo de la filo, en la urbo St John’s. Tie li studis matematikon kaj daŭre verkis Esperante, kompostis Lumo-n, kaj korespondis. La komputilaj dosieroj atestas, ke li korespondadis kun esperantistoj en pli ol 40 landoj.

Li postlasas filinon Cindy, familian kuraciston en Kalifornio, genepojn Teo kaj Rhiannon, ambaŭ lernejanojn, filon Theodore, profesoron de komputila inĝenierio ĉe Universitato Memorial en St John’s, kaj nepinon Saskia, ankaŭ lernejano.

[Dankon al KEA kaj Bob Williamson pro la informo. —Red.]

Ĉu vi volas gastigi la LK-on en 2017?

La Komitato por Landaj Kongresoj (LKK) jam komencis plani por venontjare, kaj la Landa Kongreso de Esperanto-USA en 2016 verŝajne okazos en la suda parto de Florido.

Sed kie okazos la kongreso en la jaro 2017? La LKK nun serĉas lokan grupon kiu volas gastigi tiun Landan Kongreson. Ni volas trovi lokon antaŭ la mezo de Junio, por ke ni povu anonci ĝin en Detrojto.

Se vi kaj via grupo volus gastigi la Landan Kongreson en la jaro 2017, bonvolu sendi retmesaĝon al la komitata estro Ron Glossop ĉe rglossop ĉe mindspring punkto com.

— Ron Glossop, Anjo Harlow, kaj Jim Henry, komitatanoj pri Landaj Kongresoj

Korespondi deziras

Mi estas Mana Brinson, lernejestro de Esperanto en Demokratia Respubliko Kongo, en Suda Kivuo. Mi serĉas korespondantojn. Ni interŝanĝus mesaĝojn pri agrikulturaj projektoj, religio, metioj, lingvoj, popolartaĵoj, ktp.
mana.esperanto.brinson ĉe gmail punkto com. Skajpe: brinson.mana26. Poŝte: B.P. 428 Rusizi Cyangugu Ruando.