x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Tradukinto serĉas usonajn provlegantojn

Jens Spillner estas germano kiu loĝas en Britujo. Pasintan jaron li tradukis libreton de la usona aktivisto Peace Pilgrim. Lia dialekto de la angla lingvo estas pli simila al la brita ol la usona, do li serĉas spertajn usonajn esperantistojn, eble emeriĝintajn, por provlegi la tradukaĵon kaj proponi korektojn. Ĉar li faris la traduklaboron senpage, li esperas, ke ankaŭ la korektado estos tiel farata. Se vi volas helpi, lia adreso estas js.saluton ĉe gmail punkto com.

Korespondi deziras

Mi estas lernejestrino loĝanta en Kamembe, Ruando. Mi volas korespondi kun esperantistoj en Usono. Mi ĉirkaŭbrakas.
Zawadi Ruhungo Migonne, icxlmrusizi ĉe gmail punkto com

Se vi interesiĝas pri korespondo kun japanoj, bonvolu turni vin al Koresponda Servo de Japana Esperanto-Instituto. Skribante al ni korespondo-peton, por faciligi nian laboron bonvolu aldoni vian aĝon, sekson, profesion, interesojn kaj viajn preferojn.
Sinzyuku-ku, Waseda-mati 12-3, Tokio, 162-0042 Japanujo

Forpaso: Sara Ann Estling

Sara Ann Estling, naskita en 1922, forpasis en Walla Walla, Vaŝingtonio la 21-an de Novembro, 2014. Ŝia Esperanto-aktivado daŭris pli ol 40 jarojn en la regiono de Walla Walla. Kun ŝia edzo Al, Sara Ann kreis centron por disvastigi Esperanton, instrui la lingvon, kuraĝigi lernantojn, kaj gastigi esperantistojn el multaj landoj. Sara Ann ankaŭ multe aktivis en la nord-okcidenta regiona renkontiĝo de esperantistoj (NOREK) kie ŝi ofte kontribuis al la distraj eventoj. Ŝi rigardis la mondon en ege pozitiva maniero, kaj pro bela animo ŝi amis preskaŭ ĉiujn.

Ĉiam pensante pri la estonteco kaj celo de Esperanto, ŝi donacis siajn Esperanto-librojn al la NASK-programo, tiel subtenante novan generacion de esperantistoj.

[Multan dankon al Ellen Eddy pro la informo. Ellen verkis ankaŭ lokan novaĵon pri Sara Ann en n-ro 2011:3].

Forpaso: Rochelle Florence Grossman

La 30-an de Novembro 2014 forpasis Rochelle Grossman, multjara delegito de UEA en Novjorko, iama prezidanto de la Novjorka Esperanto-Societo, kaj motoro de la Esperanto-movado en Novjorko. Ŝi naskiĝis la 24-an de Januaro 1925 en Newark, Novĵerzeo, kaj diplomiĝis ĉe la Ŝtata Kolegio de Montclair en la fako de la franca kaj hispana lingvoj. De Novĵerzeo ŝi translokiĝis al Novjorkurbo en 1955. Ŝi membriĝis en UEA en 1967, tuj kiel dumviva membro. Dum la plejparto de sia kariero, ŝi laboris kiel stabano de la sekretariato de Unuiĝintaj Nacioj, kie ŝi estis sinsekve sekretario, redaktisto, verkisto kaj esploristo en la Statistika Oficejo de la Ekonomia kaj Socia Konsilio (Ekosok).

Ĉe UN ŝi renkontis aliajn stabanojn Claude Piron kaj Eskil Svane, kiuj inter si instruis al ŝi Esperanton. Ili kune organizis Esperanto-klubon en la sino de la Asocio de UN-Stabanoj, inter kies membroj, en diversaj epokoj, estis Ambasadoro Ralph Harry el Aŭstralio, Sunardo el Indonezio, kaj Mark Starr, kiu dum multaj jaroj rolis kiel oficiala reprezentanto de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Post la forpaso de Mark Starr, Humphrey Tonkin transprenis tiun rolon kaj la paro Julius kaj Elizabeth Manson kunordigis la surlokan agadon. Post sia emeritiĝo, Rochelle fariĝis gvidanto de la oficejo de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj – funkcio, kiun ŝi plenumis tra multaj jaroj ĝis malsaniĝo devigis ŝin retiriĝi.

“Ŝi estis grandioza homo – tiel bone informita, tiel engaĝita, tiel amikema,” diris Thomas Eccardt, eksa prezidanto de la Novjorka Esperanto-Societo. “Ŝi donis al mi kaj aliaj esperantistoj tiom da feliĉaj memoroj; ni neniam tion diris, sed ĉiu konsideris ŝin la panjo de la Esperanto-Societo…. Ŝi estis aktiva ankaŭ en multaj aliaj senprofitcelaj agadoj.”

Deklaris Neil Blonstein, la nuna direktoro de la oficejo en Novjorko, kaj prezidanto de la Societo, “Ni scias, ke ŝi amis klasikan muzikon kaj koncertojn – kaj tenison.” Ŝi estis ankaŭ talenta dancisto, kaj bona parolanto de Esperanto. Neil aparte memoras pri ŝia efika gvidado de la loka societo, en kiu ŝi neglektis neniun, eĉ plej malgrandan, detalon.

“Kvankam neniel retiriĝema aŭ timema,” diris Humphrey Tonkin, “Rochelle estis modesta persono, kiu diligente laboris malantaŭ la kulisoj, faciligis al aliaj la vojon, kaj lojale kaj energie kunlaboris en niaj diversaj iniciatoj ĉe UN. Ŝi estis ofta ĉeestanto de Universalaj Kongresoj kaj ankaŭ aktivis en landa Esperanto-agado, ankaŭ kiel estrarano de ELNA, la landa Esperanto-asocio. Dum multaj jaroj ŝi kvazaŭ reprezentis la kontinuecon de la agado de UEA ĉe Unuiĝintaj Nacioj. Ŝi estis modela reprezentanto de Esperanto.”

[Multan dankon al Humphrey Tonkin pro la informo.]

Upcoming UEA-KER exam at Stanford University

Are you interested in joining the ranks of the 1500 Esperanto-speakers worldwide who have taken the international Esperanto UEA-KER exam? In December 2008, Esperanto became one of the languages participating in the Council of Europe’s officially accepted international exams. These exams provide a certified language diploma, accepted officially throughout Europe, in one of three levels: basic, intermediate & advanced. So far, about 1500 Esperanto-speakers have successfully passed the exam in 61 countries.

Last June at Stanford University, we arranged an exam session as part of the UEA-KER International Exam Day, in which Esperanto speakers all over the world took the exam on the same day. This year’s date is May 30th. If you’re interested, please contact Amanda Higley Schmidt for more information: (916) 962-1548 or Amanda_higley ĉe yahoo punkto com.

—Amanda Higley Schmidt

Venonta elekto de estraranoj

Dum la venonta landkongreso la membraro de Esperanto-USA devos elekti por trijara oficperiodo kasiston kaj tri aliajn estraranojn. La nuntempa kasisto estas George Baker, kaj la aliaj estraranoj estas Jessica Grasso, Anjo Harlow, kaj Lucille Harmon. La oficperiodoj de ĉiuj finiĝos en 2015.

Ĉiuj estas pretaj kandidatiĝi denove. Tamen eblas proponi aliajn kandidatojn. Se vi volas fari tion, bonvolu sendi proponojn al Ronald Glossop ĉe rglossop ĉe mindspring punkto com 8894 Berkay Avenue, Jennings, MO 63136-5004.

La naŭ estraranoj kies oficperiodoj ne finiĝos en 2015 estas Elizabeto Dorcas, Taylor Francis, Kelly Netterville, Earl Bills, Charlotte Burton, Andreo Rosenbaum, prezidanto Orlando Raola, vicprezidanto Julie Spickler, kaj sekretario Chris Nelson.

Ni tre dankas al ĉiuj funkciuloj pro siaj gravaj laboroj por Esperanto-USA.

—Ronald Glossop, Estro, Kandidatiga Komitato por 2015