x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Traduku usonan klasikaĵon por Liro-2014

La redakcio de la gazeto La Ondo de Esperanto denove invitas vin al la tradicia literatura konkurso Liro. Post la pasintjara eksperimento, la organizantoj decidis konservi la novan strukturon de la konkurso. Ankaŭ en ĉi tiu jaro ĝi havos nur tradukajn branĉojn.

Por la anglalingva fako de la konkurso estas proponita la mallonga novelo The roads we take de O. Henry. La novelo estas libere elŝutebla de Project Gutenberg.

Por la ruslingva fako estas proponita Muĥi, poemo de Aleksej Apuĥtin, elŝutebla de Wikisource.

Partoprenantoj sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de la konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando). Konkursaĵoj ne plu estos akceptataj post la 30-a de Novembro. Oni povas sendi la tekstojn rete (slipoj estu sendataj en apartaj mesaĝoj), al la adreso sezonoj ĉe yahoo punkto com.

La laŭreatoj (unu en ĉiu branĉo) ricevos diplomojn kaj libropremiojn. La organizantoj ĝis la 1-a de Januaro 2017 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la premiitaj konkursaĵoj en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike. La kopirajto tamen restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizantoj en okazo de libroforma eldono. La plej bona traduko de la novelo de O. Henry aperos en la antologio de anglalingva literaturo, eldonota de Sezonoj.

Novaj varoj en la retbutiko

 • PROFESIA UZO DE ESPERANTO
  Petr Chrdle. Eseoj. Temoj inkluzivas: “Agado de Esperanto-firmao ekster la E-movado”, “Ekzemploj de ‘oficialigo’ de Esperanto” “Eldona agado”, “Faka literaturo”, “Aŭtoraj rajtoj”, “Ekoturismo”, “Komerco”, “Kiel pligrandigi la Esperanto-merkaton”. Mola bindaĵo. 97 paĝoj. 2013. Ĉeĥujo. $17.82

 • ESPERANTOLOGIO 5
  Diversaj aŭtoroj. Eseoj. Titoloj de kelkaj ĉapitroj: “La strukturo de E-o kiel faktoro por certigi ĝian funkcion rilate al Lingvaj Rajtoj”, “Organizaj strukturoj kaj la estonteco de E-o”, “Variantoj de Esperanto iniciatitaj de Zamenhof”. Mola bindaĵo. 150 paĝoj. 2011. Ĉeĥujo. $24.48

 • ESPERANTOLOGIO 6
  Diversaj aŭtoroj. Eseoj. Titoloj de kelkaj ĉapitroj: “Radikoj kaj vortoj en Esperanto”, “Malpliigi pretervidojn kaj misavertojn de esperanta literumilo per eraromodelo”, “The learnability of the reflexive in Esperanto”, “Transpiranto: antisemitism, xenophobia, or just a joke?” Mola bindaĵo. 132 paĝoj. 2013. Ĉeĥujo. $24.48

 • ĈU VI SCIAS?, LA KNABINO DE MIA KORO, LASU MIN FARI MUZIKON
  Théophile Mayoma-Diankembo. Tri kantoj de muzikisto el la Demokratia Respubliko de Kongo. Duono de la vendo-prezo iros rekte al la kantisto. Elŝuteblaj dosieroj. Po $1.00.

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete.

Two ways you can help create a new Esperantist

 1. If you find someone who seems interested in learning Esperanto but doesn’t have access to a computer or a local class, mention that there is a beginning Esperanto correspondence course available from Esperanto-USA.
  The fee is $63 and includes all study materials and a personal tutor. An application blank is available from the administrator Dorothy Holland (phone 805-967-5241; address 5140 San Lorenzo Drive, Santa Barbara CA 93111-2521). If the $63 fee is a handicap, suggest that the prospective student contact Dorothy Holland and apply for a scholarship (see #2 below).

 2. Make a donation to Esperanto-USA’s “Goldman Fund”, which provides scholarships for prospective Esperanto correspondence-course students (Levels 1 and 2).

Artikolo en Wall Street Journal

En Novembro aperis longa kaj favora anglalingva artikolo pri Esperanto en la ĵurnalo Wall Street Journal. Ĵurnalisto Charlie Wells priskribis la gastigan reton Pasporta Servo kaj intervjuis plurajn esperantistojn el Usono, inkluzive de Jim Medrano, Amanda Higley Schmidt, kaj Steven Brewer. Cetere, en la reta versio aperas ankaŭ kelkminuta videaĵo; en ĝi la aŭtoro mallonge prezentas Esperanton kaj poste promenas tra la stratoj de Novjorko kun membro Neil Blonstein, kiu priskribas kelkajn vidindaĵojn Esperante.

Novaj brokantaĵoj en la retbutiko

Rimarku: membroj ricevas rabaton de 25%!

 • KROMOSOMOJ
  Lorjak. Mola bindaĵo. Bona stato. 155 pĝ. 1989. Ĉu murdinstinktoj estas heredeblaj aŭ ne? Jen la ĉefa temo de tiu ĉi libro. Sed ne tro fidu la seriozecon de la temo. Lorjak ja estas iele Schwartz-disĉiplo kaj humuro do certe ne mankas! $10.00

 • KAVERNO APUD LA MARO
  Bertram Potts. Mola bindaĵo. Bona stato. 228 pĝ. 1983. Dek unu rakontoj verkitaj en Esperanto. $10.00

 • BILDSTRIA GVIDO AL GENETIKO
  L. Gonick kaj M. Wheelis. Mola bindaĵo. Bona stato. 216 pĝ. 1996. Elangligis Sung Ho Cho. Perbilda enkonduko por granda publiko, kun multe da humuro. $15.00

 • POŜATLASO DE LA MONDO
  Diversaj aŭtoroj. Malmola bindaĵo. Bona stato. 55 pĝ. 1971. Mapoj kaj ĝeneralaj informoj pri diversaj landoj. $10.00

 • ĈU VI KONAS LA TERON?
  Endre Dudich. Mola bindaĵo. Ne tre bona stato. 50 pĝ. 1983. Kolekto de eseoj pri geologio, kun pluraj ilustraĵoj kaj tabeloj. $10.00

 • SALUTON, AMIKO (GESPORTISTOJ) Diversaj aŭtoroj. Mola bindaĵo. Ne tre bona stato. 121 pĝ. 1988. Terminoj pri sportoj en Esperanto, la franca, kaj la angla. Eldonita por la Olimpiaj Ludoj de 1988 en Kalgario, Kanado. $10.00

 • VIRINO ĈE LA LANDLIMO
  Marjorie Boulton. Malmola bindaĵo. Bona stato. 195 pĝ. 1959. Kolekto de drametoj kaj skeĉoj, seriozaj, lirikaj, amuz-satiraj. $12.00

 • KIEN LA POEZIO?
  Brendon Clark. Malmola bindaĵo. Bona stato. 156 pĝ. 1957. Preskaŭ forgesita alternativo al Parnasa Gvidlibro. $12.00

 • MAHATMO GANDHI
  Huberto Rohden. Mola bindaĵo. Bona stato. 183 pĝ. 1972. Donas atenton ĉefe al la ideoj kaj idealoj de la hinda politikisto. $5.00

 • LATERNISTO, LA
  H. Sienkiewicz. Mola bindaĵo. Bona stato. 207 pĝ. 1973. Kvin rakontoj. $7.00

 • NEKONATINO, LA
  R. C. Muschler. Mola bindaĵo. Bona stato. 66 pĝ. Amrakonto. $5.00

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete.