x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Free downloads from the retbutiko

Several newly available downloads are now available free to members at our online bookstore:

 • A FIRST COURSE IN ESPERANTO
  William Auld. Auld is perhaps best known for his poetry, but he was also an excellent translator and teacher. This basic course is over 40 years old, but the material is as effective as ever for learning Esperanto. The lessons cover all the important concepts. The materials include 12 audio lessons, an exercise book, and a guide for teachers and home students.

 • DU PAROLKAPABLAJ BESTOJ
  M. Boulton kaj F. Szilágyi. Du amuzaj rakontetoj: Tre moderna fabelo de F. Szilágyi Kaj kredu, se vi volas de M. Boulton. La elŝutebla dosiero enhavas ambaŭ rakontoj en formatoj PDF, EPUB, kaj MOBI, taŭgaj por kaj surtablaj komputiloj kaj ankaŭ poŝlegiloj kiel Kindle kaj iPad. Senpaga por membroj; $2.00 por aliaj.

New titles in the retbutiko

 • LEGISTO, LA
  Bernhard Schlink. Romano morale komplika, erotike ŝarĝita. Mola bindaĵo. 117 paĝoj. 2013. Rusujo. $20.12

 • KRISTNASKAJ RAKONTOJ EL FRANCA KANADO
  Louis Frechette. Tradukis Vincent Beaupré kaj Francisko Lorrain. Ses kristnaskaj rakontoj, originale verkitaj por konigi la franckanadan kulturon al la ekstera mondo. Multaj belaj ilustraĵoj. Mola bindaĵo. 129 paĝoj. 2013. Kanado. $27.78

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online.

Gravas aliĝi tuj al MeKaRo!

Se vi intencas partopreni la Mez-Kanadan Renkontiĝon (MeKaRon) 2014 en Ŝerbruko, gravas aliĝi kaj rezervi ĉambron antaŭ la 17-a de Marto. Miloj da homoj invados la urbon dum la sama maja semajnfino de Mekaro okaze de muzikfestivalo, kaj ili okupos preskaŭ ciujn loĝejojn.

La ŝerbrukaj esperantistoj faris aranĝon kun la universitato Bishop’s por rezervi 10 apartamentojn, kiuj enhavas po kvar ĉambrojn kaj du banĉambrojn, do entute 40 ĉambrojn je favoraj prezoj. Sed la rezervado devas esti farita antaŭ la 17-a de Marto, du monatojn antaŭ la komenco de Mekaro. Post la 17-a de Marto, la universitato rajtos doni la nerezervitajn ĉambrojn al iu ajn persono, kiu deziras okupi ilin.

Aliĝu rete ĉe http://mekaro.ca.

AMO-2: UEA-seminario por aktivula maturigo

Tiu ĉi dutaga seminario estos grava paŝo al la plifortigo de la pozicio de Esperanto en Norda Ameriko. Ĝi okazos la 9-an kaj 10-an de Julio en Sidnejo, Brita Kolumbio, ĵus antaŭ la komenco de la Landa Kongreso. La temo estas strategio kaj praktiko de Esperanto-informado.

Ĝin gvidos UEA-prezidanto d-ro Mark Fettes, kun helpo de d-ro Humphrey Tonkin (antaŭa UEA-prezidanto) kaj d-ro Orlando Raola (prezidanto de Esperanto-USA), kaj kontribuoj de aliaj konataj aktivuloj.

Kosto: US$40 (partopreno en la sesioj, materialoj, kafo, teo, akvo, manĝetaĵoj). Manĝoj kaj aliaj trinkaĵoj ne estas inkluzivitaj. Tripersonaj ĉambroj en la najbara hotelo Travelodge kostas CA$120 por nokto. Depende de la aliĝoj, subvencioj haveblos por gejunuloj kaj aliaj.

Por pliaj detaloj kaj aliĝoj, bonvolu vidi la retejon de Esperanto-USA.

Landa Kongreso en Sidnejo

La Landa Kongreso de Esperanto-USA okazos ĉe Sidnejo, Brita Kolumbio, Kanado, 11 - 14 Julio. Oni baldaŭ enpoŝtigos aliĝilojn al ĉiuj membroj. Aliĝu rete ĉe la Esperanto-USA retbutiko.

NOREK venos frue

NOREK (Nord-Okcidenta Regiona Esperanto-Konferenco – tio inkluzivas okcidentan Kanadon) kutime okazas en aŭtuno, sed ĉi-jare ĝi okazos en Aprilo. Fakte, de la 18-a de Aprilo ĝis la 20-a. Ni elektis ĉi tiun daton por kunordigi kun la Kino-Teatro-Festivalo kiu komenciĝos la antaŭan semajnfinon. Ambaŭ eventoj okazos en la ĉarma urbeto Langley sur la insulo Whidbey en la ŝtato Vaŝintonio. Tio estas ekscita eksperimento, kunordigi la du eventoj, ĉar NOREK-anoj povos spekti la rezultojn de la semajno de laboro fare de la aktoroj, filmfaristoj, dancistoj, muzikistoj, ktp.

Rigardu la detalojn ĉe la TTT-ejo de NOREK. Kelkaj detaloj mankas, sed, ĉar la evento baldaŭ okazos, mi volas certigi ke ĉiuj interesatoj scias pri ĝi kaj aranĝas loĝadon sufiĉe frue. Mi ĝisdatigos la retpaĝon kiam mi havos pli da informo.

Sendu demandojn al norek2014 ĉe morsekob punkto org.

—Arlyn Kerr, Seatlo

Simpozio: Lingvo kaj egaleco

Kunlabore kun la Centro por Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo (CED) kaj la Universitato de Hartfordo, la Stud-grupo pri Lingvo kaj la Unuiĝintaj Nacioj organizas simpozion pri lingvo kaj egaleco la 29-an de Aprilo, 2014, en la Centro Church (777 United Nations Plaza) en Novjorko. Frua aliĝo (antaŭ 29-a de Aprilo) kostas $25, kaj surloka aliĝo $30 (senpage por UN-stabanoj, stabanoj de UN-misioj, kaj reprezentantoj de neregistaraj organizoj).

Sub la prezido de iama ESF-prezidanto d-ro Humphrey Tonkin, la simpozio prezentos antaŭan ESF-prezidanton kaj nunan UEA-prezidanton d-ron Mark Fettes kiel festparolanton kaj diskutgvidanton, kaj ankaŭ internacian aron de akademiaj prelegantoj, inter kiuj ESF-konsilantarano d-ro Esther Schor.

Por plenaj programdetaloj (angle), vidu la TTT-ejon de la simpozio.

Newly available used books

Members receive a 25% discount on all used items. Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online.

 • VIKIPEDIO POR VI
  De Ziko van Dijk. Bona stato. Mola bindaĵo. 57 paĝoj. 2008. Klarigas ĉion pri Vikipedio, ekz. kiel ĝi funkcias, kaj kiel oni povas kontribui. $8.56

 • SALUTON! ESPERANTO AŬTODIDAKTE
  By Audrey Childs-Mee. Fair condition. Paperback. 194 pages. 1983. Direct-method materials, designed for self-instruction but also good for classes. $13.56

 • PROVO ALFRONTI LA VIVON
  De Ivan St. Georgiev. Ne tre bona stato. Mola bindaĵo. 111 paĝoj. 1962. Originalaj poemoj de la verkisto. En la enkonduko, William Auld skribis: “En ĉi tiu libro estas simpla poezio por simplaj homoj, kaj por ĉiuj aliaj, kiu ne tro enretiĝis de dogmeca intelektismo.” $2.00

 • PRACTICAL GRAMMAR OF THE INTERNATIONAL LANGUAGE
  By Ivy Kellerman Reed. Fair condition. Paperback. 143 pages. 1915. $2.00

 • PLENA VORTARO DE ESPERANTO
  De Prof. E. Grosjean-Maupin. Bona stato. Malmola bindaĵo. 509 paĝoj. 1960. 6-a eldono kun suplemento. $11.43

 • PEĈJO KAJ ANJO KALKULAS
  De Vilho Setälä. Bona stato. Malmola bindaĵo. 25 paĝoj. Bildolibro kiu instruas al infanoj kiel kalkuli. $9.04

 • HISTORIO DE LA LINGVO ESPERANTO
  De Edmond Privat. Bona stato. Mola bindaĵo. 200 paĝoj. 1927. Historio de la movado inter 1900-1927. $10.00

 • KENGOTT’S POCKET DICTIONARY
  Fair condition. Paperback. 80 pages. 1929. Two-way dictionary. $4.51

 • NIXON DICTIONARY
  Good condition. Paperback. 178 pages. 1962. Pocket-size two-way dictionary. $3.95

 • KONSULTLIBRO PRI ESPERANTAJ BIBLIOTEKOJ KAJ MUZEOJ
  De M. Gjivoje. Bona stato. Mola bindaĵo. 55 paĝoj. 1980. Informo pri diversaj Esperantaj bibliotekoj kaj muzeoj en la mondo. $4.60

 • KREDO, FLOROJ KAJ DINAMITO
  De Ernst Olsson. Bona stato. Malmola bindaĵo. 78 paĝoj. Biografioj de Sankta Birgita, Karl von Linné, kaj kaj Alfred Nobel. $4.25

Korespondi deziras

Mi estas Alekso: kubano 31-jaraĝa, iama prezidanto de mia Esperanto-grupo kaj Komitatano de Kuba Esperanto. Profesie mi estas mekanika inĝeniero, mi membras en ILEI, SAT kaj UEA. Mi planas plistudi Esperanton en NASK kaj mi volas renkontiĝi aŭ korespondadi kun geesperantistoj en Usono, Kanado kaj alilande; mi volus perfektigi mian lingvoscion. Mi atendos vian respondon. Alexander Martínez Agüero, michelo ĉe infomed punkto sld punkto cu