x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Unua “virtuala” estrara kunsido

Por plenumi estraran interkonsenton de nia lasta kunsido kadre de la kongreso en Raleigh, la Estraro de E-USA havis sian unuan virtualan kunsidon je vendredo, la 25-a de Oktobro. En nia kontinente granda lando, eĉ trovi taŭgan horon por tiutipa kunsido estas iom tikle, sed ni sukcesis renkontiĝi je la 5-a ptm en la orienta marbordo, je la 2-a en la okcidenta. Malgraŭ tio, ke ne ĉiuj estraranoj havis la ŝancon partopreni, ni havis kvorumon por okazigi decidopovan kunvenon.

Ĝi estis vere fruktodona kaj ni esperas pliperfektigi nian kapablon havi plej altkvalitan agadon tiamaniere. La venonta kunsido sur la reto okazos en Januaro. La servo uzita estas GoToMeetings.com, sed ni pretas ankaŭ esplori aliajn (eble malpli kostajn) eblecojn.

LK-2014 en Viktorio, Brita Kolumbio

En 2014, la Landa Kongreso de Esperanto-USA vojaĝos al la okcidenta marbordo de Kanado! Nia ĉiujara kunveno okazos 11-13 Julio en Viktorio, la ĉefurbo de Brita Kolumbio. Pli da detaloj sekvos en venonta numero.

Mekaro-2014 en Ŝerbruko, Kebekio

Ankaŭ en Kanado okazos la Mez-Kanada Renkontiĝo (Mekaro), en Ŝerbruko (Sherbrooke), Kebekio. Ĝi komenciĝos en Majo ĉe la universitato Bishop’s, ne malproksime de la usona landlimo. Pli da detaloj sekvas ĉi-numere.

Traduku usonan klasikaĵon por Liro-2013

La redakcio de la gazeto La Ondo de Esperanto invitas vin al tradicia literatura konkurso Liro.

Ĉi-jare, en la anglalingva fako de la konkurso oni proponas la mallongan novelon The McWilliamses and the burglar alarm de Mark Twain. La teksto estas libere elŝutebla de Project Gutenberg.

Sendu kvar tajpitajn, komputile kompostitajn aŭ klare skribitajn ekzemplerojn de via konkursaĵo al la sekretario de Liro, Halina Gorecka (RU-236039 Kaliningrad, ab. ja. 1205, Ruslando). Konkursaĵoj ne plu estos akceptataj post la 30-a de Novembro. Oni povas sendi la tekstojn rete (slipoj estu sendataj en apartaj mesaĝoj), al la adreso sezonoj ĉe yahoo punkto com. Petu la sekretarion konfirmi la ricevon.

La laŭreato ricevos diplomon kaj libropremion, kaj la traduko aperos en antologio de anglalingva literaturo.

La organizantoj ĝis la 1-a de Januaro 2016 havos la ekskluzivan rajton de la unua publikigo de la premiitaj konkursaĵoj en La Ondo de Esperanto, libroforme kaj elektronike. La kopirajto tamen restas ĉe la aŭtoro, kiu konsentas cedi ĝin senpage al la organizantoj en okazo de libroforma eldono.

Pli da informo ĉe Sezonoj.

Nova eldonaĵo

En Oktobro, aperis ĉe Esperanto-Societo Kebekia nova Esperanta libro Kristnaskaj rakontoj el franca Kanado. Ĝi estas rakontaro fare de Louis Fréchette, grava kanada verkisto de la 19-a jarcento. La libro havas 130 paĝojn kaj kostas $20 plus sendokostoj. Vidu la ĉi-numeran artikolon pri ĝi aŭ skribu al francisko.lorrain ĉe mac punkto com por mendi.

Free downloads from the retbutiko

Several newly available downloads are now available free to members at our online bookstore:

  • BUDHISMAJ RAKONTOJ 1
    Translated into Esperanto by Miaohui, read by Zhao Jianping. One of 50 stories from the Buddhist tradition in China. The ZIP file contains three files; the text of the story in PDF format, the spoken story at normal speed (7 mins 40 secs), and the spoken story at slower speed (10 mins 14 secs) for beginners. Free.

  • FONTO (Aprilo kaj Majo 1996)
    Fonto estis literatura revuo kiu aperas ekde Oktobro 1980. Ĝia enhavo konsistas ĉefe el literaturaĵoj originalaj kaj tradukitaj. Dum la 26-jara ekzisto de la revuo aperis en ĝi preskaŭ milo da noveloj, pli ol du mil poemoj, krome teatraĵoj kaj eseoj. Krom beletraĵoj aperis ankaŭ iom da recenzoj kaj aliaj artikoloj rilataj al literaturo. Senpaga por membroj; $2.00 por aliaj.

Forpaso: Barbara Doris Colt

En Aŭgusto, membro Barbara Doris Colt forpasis en Sanfrancisko. Ŝi havis 93 jarojn.

Barbara estis longtempa membro de la San-Franciska Esperanta Regiona Organizo (SFERO). Naskiĝinte en Haverhill, Masaĉuseco, ŝi diplomiĝis de Hampton Academy en 1937. Dum la dua mondmilito, ŝi servis en la usona virina armea korpuso (“WAAC”) emeritiĝinte kiel stabserĝento post 20 jaroj.

Post sia militservo, Barbara elektis loĝi en Sanfrancisko, kaj aktiviĝis en la episkopa preĝejo de Sankta-Johano Evangeliisto kiel ĥorano, sekretario, kaj finfine (eble la unua virina) estrarano. Ŝi diplomiĝis de San-Franciska Ŝtata Universitato magna cum laude en la fako de politika scienco. Tie ŝi ankaŭ partoprenis la kursaron, kiu poste evoluiĝis en la nunan NASK. Lokaj samideanoj kare memoras ŝin kiel fidelan membron de ilia konversacia rondo.

Barbara aktivis ankaŭ pri politiko. Ŝi apogis la usonan Demokratan Partion kaj laboris en la unua kampanjo de Jerry Brown por ŝtatestro de Kalifornio.

Ŝi estis avida leganto. Ŝia libraro enhavis librojn pri historio, biografio, lingvoj, religio, misteroj kaj sciencfikcio, kaj kompreneble Esperanto. Postvivas al Barbara ŝiaj gefratoj Jean kaj David kaj iliaj familioj. Ŝiajn cindrojn oni enterigis apud la patro kaj frato en Hampton, Novhampŝiro.

(Multan dankon al Ĉarli Galvin pro la informo.)

Korespondi deziras

Mi estas 30-jaraĝa, nova esperantisto de Michigan. Mi volas korespondi pri arto kaj literaturo kaj ludi ŝakon per poŝto. Mi volas ankaŭ ekzerci min al Esperanto ĉar mi ne havas multan sperton. Bonvolu ludi ŝakon kun mi. Mia unua movo estos e4.
Jeff Dell #476256, KFC, 16770 S Water Tower Dr, Kincheloe MI 49788