x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Forpaso de David Richardson

David Richardson, naskita en 1926, forpasis la 10-an de Decembro, 2012 en Vaŝingtonio. Inter liaj diversaj kaj buntaj karieroj li estis inĝeniero, radioanoncisto, diskestro, pionira televidisto, soldato en la dua mondmilito, lingvisto, kaj verkisto. Li iam estis prezidanto de Esperanto-USA, kaj li aŭtoris la lernolibron por anglalingvanoj Esperanto: Learning and Using the International Language. Plej lastatempe li tradukis la faman Rubaját de Omar Kajjám kaj verkis anglalingvan biografion pri Richard Geoghegan, la viro kiu enkondukis Esperanton en Nordamerikon. (Legu lian lastatempan artikolon pri Geoghegan en n-ro 2010:3.)

(Persona noto: same kiel ĝi jam faris por multaj aliaj usonanoj, la lernolibro de David Richardson ludis fundamentan rolon por mi kiam mi komencis studi Esperanton. —Red.)

Forpaso de Gertrude Novak

D-ino Gertrude Novak, naskita en 1920, forpasis en Ĉikago la 21-an de Majo 2013. Ŝi estis medicina patologo kiu edukis plurajn generaciojn de kuracistoj. Dum multaj jaroj ŝi laboris ĉe la universitato Rush Medical University kaj laste en la hospitalo Stroger en Ĉikago. Ŝi estis senlaca volontulo kiu aktivis en multaj kampoj. Kiel flua esperantistino ŝi vigle agadis en la movado. Ŝi vojaĝis tutmonde por amikiĝi kun ĉiuj, i.a. en Afriko kaj Sudameriko. Ŝi estis plurjara Delegito de UEA kaj Prezidantino (1994-1996) kaj Sekretario (2006-2013) de la Esperanto-Societo de Ĉikago.

(Dankon al Les Kordylewski pro la informo.)

Kie ni kongresos en la jaro 2015?

La Kongresa Komitato nun povas informi ĉiujn, ke en 2014, la Landa Kongreso de Esperanto-USA (kaj ankaŭ de la Kanada Esperanto-Asocio) okazos en Viktorio, Brita Kolumbio. La UK okazos en Bonaero, Argentino de la 26-a de Julio ĝis la 2-a de Aŭgusto kaj la ILEI-konferenco en Montevideo, Urugvajo okazos dum la antaŭa semajno, de la 19-a ĝis la 25-a de Julio, 2014.

Sed kie la Landa Kongreso de Esperanto-USA okazos en la jaro 2015? La urbo kiu gastigos la kongreson havos grandan influon pri la datoj de la kongreso, sed oni ne volas okazigi ĝin en la sama periodo kiam la UK okazos, kutime je la fino de Julio.

La Kongresa Komitato nun serĉas lokon. Ili esperas baldaŭ trovi lokon por ke ili povu anonci tion ĉe la kongreso en Raleigh. Se vi volus okazigi la Landan Kongreson de 2015 en via urbo, bonvolu kontakti la estron de la Kongresa Komitato, Ronald Glossop rglossop ĉe mindspring punkto com.

"Cinderella Stamps" available

Mr. Robert Brown is selling a large collection of Esperanto “cinderella stamps” (stamps not printed by a government authority). These stamps are part of a collection owned by Robert Du Bois, a well-known collector of such stamps. For more information, call Robert Brown at 610-469-2758.

— Bill Harris, Director, Central Office.

Would you like to be a kontaktulo?

Every day, E-USA receives requests for information, and we send a package of information to the street address provided. If a requester elects to be contacted by a nearby Esperantist, our computer system finds the nearest E-USA member who has agreed to be a “kontaktulo”. The kontaktulo is then sent information about the requester (name, street address, email address).

The kontaktulo can then send an email to the requester, introducing himself/herself and providing information about local groups, meetups, or local news. As a result, the requester will know that there is at least one Esperantist nearby.

Other information:

 • Your introductory email to the requester should be in English, although you can offer to switch to Esperanto in future correspondence.

 • Your name and email is not sent to the requester by the E-USA office. The decision to contact the requester is up to you.

 • Occasionally a request comes in on paper, without an email address. Contact would have to be done via postal mail. Again, the decision to contact the requester is up to you.

 • The system assumes that “nearby” means within 100 miles. Requesters outside that area will not be referred to you.

 • If you are running a state-wide Esperanto group, you can ask that the 100 mile limitation be lifted, and get information about any requester in your state.

If you would like to be a kontaktulo, please send your request to eusa ĉe esperanto-usa punkto org.

— Bill Harris, Director, Centra Oficejo

Nove tradukita libro nun havebla

LA AVENTUROJ DE ŜERLOKO HOLMSO

A. Conan Doyle
Tradukis István Ertl, Hoss Firooznia, Reinhard Fössmeier, Edmund Grimley Evans, Paul Gubbins, Sten Johansson, Trevor Steele kaj Russ Williams. Antaŭparolo de Aleksander Korĵenkov. La originala libro (angle: The Adventures of Sherlock Holmes) estas mondfama detektiv-romano. Temas pri kelkaj noveloj, komenciĝas per Skandalo en Bohemujo kaj finiĝas per La Sangofagoj. Malmola bindaĵo. 246 p. 2013. Rusujo. $25.90

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete. Pro variaj kurzoj, prezoj de varoj en la libroservo povas ŝanĝiĝi senanonce.

Nove rehavebla klasiko

LA HOBITO

J. R. R. Tolkien
Tradukis Christopher Gledhill, poeziaĵojn tradukis William Auld. Ne nova, sed nove havebla post freŝa represo de la dua eldono. 2005. 224 p. Mola bindaĵo. Rusujo. $23.30

Mendu de Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, aŭ rete. Pro variaj kurzoj, prezoj de varoj en la libroservo povas ŝanĝiĝi senanonce.

New book available

MY LITTLE ESPERANTO GRAMMAR

Peter Weide
An introductory grammar in English, with Esperanto examples. Just enough grammar for the beginner to grasp while concentrating on vocabulary and pronunciation. Paperback. 29 p. 2013. Denmark. $8.50

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online.

Used titles from the book service

Newly available used books:

 • INTERLINGUA - A PRIME VISTA
  By Alexander Gode. Good condition. Hardcover. 80 pages. 1954. A course in Interlingua. The text is in Interlingua with many drawings for explanation and clarification. $25.00

 • JUNAJ TREZOR-SERĈANTOJ, LA
  De J. H. Sullivan. Bona stato. Mola bindaĵo. 24 paĝoj. 1968. A short story for young beginners. $2.00

 • LONGA MARŜO, LA
  De J. H. Sullivan. Bona stato. Mola bindaĵo. 24 paĝoj. 1968. A short story for young beginners. $2.00

 • KOMPLETA GRAMATIKO KAJ VORTFARADO DE ESPERANTO
  De Fruictier. Ne tre bona stato. Mola bindaĵo. 187 paĝoj. 1930. Aŭtoro de Esperanta sintakso kaj La esperanta vortfarado. $10.00

 • POCKET ESPERANTO DICTIONARY
  By Andrew McLinen. Good condition. Paperback. 392 pages. 1992. $15.00

 • POPULATIONES IN DEVELOPPAMENTO
  By Hannes Hyrenius. Good condition. Paperback. 112 pages. 1972. Demographic research. Text is in Interlingua. $15.00

 • SANKTA BIBLIO, LA
  Bona stato. Malmola bindaĵo. 220 paĝoj. 1926. La Malnovan Testamenton tradukis Zamenhof. La Novan Testamenton tradukis la Brita kaj Alilanda Biblia Societo. $15.00

 • TEACH YOURSELF DICTIONARY
  By J. C. Wells. Fair condition. Paperback. 419 pages. 1985. Dictionary for the Teach Yourself series. (This is the original dictionary by John Wells. His later version, expanded and revised, is now available as a new book.) $12.00

 • TEACH YOURSELF ESPERANTO
  By Cresswell and Hartley. Good condition. Hardcover. 205 pages. 1959. $15.00

 • TRAVELLER’S ESPERANTO MANUAL OF CONVERSATION
  By J. C. O’Conner. Good condition. Paperback. 78 pages. 1910. Many phrases in (British) English and Esperanto. Also tables for money conversion, a “washing list”, and a small dictionary. $15.00

 • TRI HOMOJ EN BOATO
  De Jerome K. Jerome. Bona stato. Mola bindaĵo. 256 paĝoj. 1934. $4.00

 • TUTA ESPERANTO, LA
  De Henrik Seppik. Ne tre bona stato. Mola bindaĵo. 181 paĝoj. 1987. Taŭga por tiuj, kiuj jam legis Step by Step in Esperanto de Butler. $9.00

 • VIVO DE NIA SINJORO JESUO, LA
  De Charles Dickens. Bona stato. Malmola bindaĵo. 118 paĝoj. 1934. Life of our Lord tradukita de Montagu Butler. $100.00

 • VIVO DE ZAMENHOF
  De Edmond Privat. Bona stato. Malmola bindaĵo. 109 paĝoj. 1923. $20.00

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online.