x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Landa Kongreso 2013

See this announcement in English.

La venonta jarkongreso de Esperanto-USA okazos de vendredo, la 5-a de Julio vespere ĝis lundo, la 8-a de Julio tagmeze ĉe la Universitato William Peace apud la urbocentro de Raleigh, Norda Karolino, tuj post la Nord-Amerika Somera Kursaro samloke.

Venu al Raleigh en 2013!

Ni aparte invitas komencantojn kaj alilandanojn partopreni.

Kongresanoj povos loĝi malmultekoste en studenta dormejo, unu aŭ du homoj en ĉambro. (Du ĉambroj dividas banĉambron.) Kelkaj hoteloj troviĝas proksime.

Eblos aĉeti pakaĵon de manĝoj en la universitata manĝejo aŭ se oni preferas manĝi aliloke, estas multaj restoracioj atingeblaj piede aŭ pere de senpaga aŭtobuso.

Eblas vojaĝi al Raleigh pere de aviado (flughaveno RDU), fervojo (Amtrak), aŭtobuso (Greyhound), kaj aŭtomobilo.

La kostoj estas baldaŭ anoncotaj kaj similos al tiuj de la lastjara kongreso en Teksaso.

La temo ĉi-jare estas Informado, Instruado, Utiligado, kaj la programo rilatos al tiuj kampoj pere de prelegoj, kursetoj, diskutoj, kaj metiejoj, ekzemple:

  • Informado: Kiel organizi kaj pliaktivigi lokan grupon. Kiel uzi sociajn mediojn kiel YouTube kaj Facebook. Kiel prezenti Esperanton en la moderna mondo. Kiaj aliroj plej sukcesas aŭ malsukcesas?

  • Instruado: La plej aktualaj ideoj pri lernado de Esperanto. Instruado en la reto. Kion faras Esperanto-USA, ESF, Edukado.net, Lernu.net, AAIE, ILEI, kaj aliaj organizaĵoj.

  • Utiligado: Kiel vojaĝi, amuziĝi, lerni, kaj komuniki trans lingvaj bariloj pere de Esperanto. Kiuj lastatempaj (kaj malnovaj) libroj, muzikaĵoj, filmoj, retejoj, gazetoj, radioprogramoj, blogoj, ktp en Esperanto estas plej interesaj.

Krom la tradiciaj paroloj kaj diskutoj, ni esperas oferti la eblecon aktive lerni kaj fari ion – ekzemple kiel fari mallongan filmon aŭ partopreni en senpaga internacia video-konferenco.

Ni havos ankaŭ ekskursojn dum kaj post la kongreso por viziti muzeojn, historiplenajn domojn, ktp.

Detaloj kaj plia informo aperos en la TTT-ejo de Esperanto-USA kaj en venontaj numeroj de Usona Esperantisto.