x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Forpasoj

 • Yvette Massey, dumviva membro de Esperanto-USA, forpasis la 15-an de Septembro. Ŝi loĝis en Columbus, Ohio, kaj havis 94 jarojn. Ŝi partoprenis multajn kongresojn, naciajn kaj internaciajn.

 • Donald Broadribb forpasis la 13-an de Oktobro. Li naskiĝis en Usono en 1933, kaj loĝis en Aŭstralio ekde 1974. Broadribb studis filozofion, teologion kaj lingvosciencon en Usono kaj Aŭstralio kaj psikanalizon en Svislando. Li esperantistiĝis en 1946 kaj membriĝis en UEA en 1950. Li redaktis plurajn Esperanto-gazetojn en Usono kaj Aŭstralio, fondis diversajn revuojn, kaj tradukis famajn verkojn de multaj aŭtoroj, inkluzive de Platono, Lewis Carroll, L. Frank Baum kaj George Orwell, inter aliaj.

 • Dori Vallon-Wheeler, dumviva membro de Esperanto-USA kaj AAIE, mortis la 2-an de Novembro en Millbrae, Kalifornio. Ŝi estis 86-jaraĝa. Dori multe donacis al Esperanto-organizaĵojn kaj subtenis diversajn projektojn.

  Ŝi verkis poemojn en Esperanto, interalie La Kialo Estas, kiu aperis en Esperanta Antologio — Poemoj 1887-1981 redaktita de William Auld.

  Ekster Esperantujo, Dori estis dum multaj jaroj profesia instruisto. Ŝi instruis infanojn en lernejo apud Sanfrancisko, kaj de Septembro 1989 ĝis Marto 1990 ŝi instruis la anglan en Ĉinujo.

  Dori ofte ĉeestis Esperanto-aranĝojn, kaj aparte rimarkinde, ŝi partoprenis en ĉiu Nord-Amerika Somera Kursaro de Esperanto (NASK) ekde ĝia estiĝo en 1969, ĝis 2010. Dum ŝia antaŭlasta NASK en 2009 ŝi estis agnoskita kiel la plej longdaŭra partoprenanto. Ŝi lastfoje ĉeestis la Landan Kongreson de Esperanto-USA en Emeryville en 2011. Ni, kiuj konis ŝin, ĉiam memoros ŝian grandan rideton kaj oftan ridon, kaj ni forte sentos ŝian mankon.

  (Dankon al D. Gary Grady, Anja Harlow, Doroteo Holland, Viĉjo Harris, d-ro Franklin Montenegro, kaj aliaj pro la informo.)

Planoj firmiĝas por TKEK 2013 en Sakramento

La Tut-Kalifornia Esperanto-Konferenco (TKEK) okazos de la 19-a ĝis la 21-a de Aprilo ĉe la Internacia Junulara-Gastejo en Sakramento. Loĝprezoj por vojaĝantoj kiuj mendas antaŭ la 15-a de Februaro varias inter $60 por dividita ĉambro en amasloĝejo ĝis $163 por privata ĉambro por du homoj. La aranĝo estos neformala, amuza renkontiĝo perfekta por gejunuloj (kaj junkoruloj de ajna aĝo). Ni kuiros kune, ludos aktivajn kaj tablajn ludojn, havos interesajn diskutojn, kaj piede esploros la urbocentron kune… kaj plej multe ni praktikos paroli Esperanton! Estos kurso por komencantoj, kaj ne-esperantistaj partneroj de partoprenantoj estas bonvenaj.

Por aliĝilo kaj programinformo, kontaktu s-inon Amanda Higley Schmidt rete: amanda_higley ĉe yahoo punkto com, telefone: 916-709-7207 aŭ poŝte: Amanda Higley Schmidt, 4436 Montcurve Blvd., Fair Oaks, CA 95628.

AAIE elektas novajn reprezentantojn

Laŭ voĉdono en Oktobro de la estraro de Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (AAIE), niaj longdaŭraj membroj Duncan Charters, Ron Glossop kaj Lusi Harmon reprezentos la organizaĵon en la Internacia Ligo de Esperanto-Instruistoj (ILEI). La deĵoro daŭros du jarojn.

La Amerika Asocio de Instruistoj de Esperanto (AAIE) invitas ĉiujn esperantistojn subteni la organizaĵon. Ne necesas esti instruisto. La Esperanto-movado bezonas la laboron de AAIE, kaj vi nun povas aliĝi al AAIE ĉe la retbutiko de Esperanto-USA.

Dankon pro via subteno.

— Ronald Glossop, Prezidanto, AAIE

Korespondi deziras

 • 45-jara esperantisto de Ukrainujo, fraŭlo, serĉas amikojn de Usono kaj de la tuta mondo por korespondi pri lingvoscienco, arto, literaturo kaj politiko. Sergio Ivaniuk, Bocharova 14A - 137, 69098 Zaporizhia, Ukraine, Europe. serghi ĉe i punkto ua

 • Mi estas viro emerita kaj mi havas sepdek jarojn. Mi ŝatas pentri, aŭskulti bonan muzikon, kaj legi literaturon. Mi studas Esperanton kaj mi volas praktiki la lingvon per korespondado kun amikoj en aliaj landoj. Mia urbo estas en Andaluzio, en la sudo de Hispanujo. Salvador Palma Daniel, Jamaica, 11, 29010 MÁLAGA (España)

Novaj varoj en la libroservo

BILDVORTARO EN ESPERANTO

Desmet’ kaj Horvath
800-paĝa verkego kun pli ol 30 000 terminoj kaj bildoj. La nuna eldono estas bazita sur la iama eldono de Rudiger Eichholz, kiu siavice estis bazita sur la 2-a eldono de la fama bildvortaro de la germana eldonejo Duden. La nova versio estas adapto de la 6-a eldono de la vortaro de Duden, kaj pro tio estas multe pli ampleksa. 25% de la nunaj terminoj jam aperis en la adapto de Eichholz; la cetero estis aldonita de la prizorgantoj de la nova versio, la konataj vortaristoj Petro Desmet’ kaj Jozefo Horvath. Malmola bindaĵo. 800 paĝoj. 210x155. 2012. Belgujo. 978-9077066-48-5. $66.70. (ligilo)

BELETRA ALMANAKO 13

Prozo de Ulrich Becker, Miguel Fernàndez, Júlia Sigmond, Tim Westover. Poezio de Auld, Ragnarsson, Mitin, Camacho, Godoy, Malia, Zifu, Neves, Philippe, Romero, Urbanová. Eseoj, artikoloj, teatraĵo, leteroj, kaj recenzoj de multaj famaj verkistoj. Mola bindaĵo. 171 paĝoj. 210x140. 2012. Usono. 978-1-59569-236-8. $13.10. (ligilo)

BELETRA ALMANAKO 14

Prozo de Bronŝtejn, Smith, Dobozy (tradukita de Faanes). Poezio de Reyna, Naŭmov, Ruggiero, Pannonius (tradukita de Rados). Teatraĵo, eseoj, artikoloj, leteroj kaj recenzo. Mola bindaĵo. 145 paĝoj. 210x140. 2012. Usono. 978-1-59569-250-4. $13.10. (ligilo)

Order from Esperanto-USA, PO Box 1129, El Cerrito CA 94530, or online. If a title is out of stock, the online bookstore can notify you by email when it becomes available again. Due to fluctuations in the value of the dollar, all prices are subject to change without notice.