x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvo de n-ro 2012:2

bildo de krucvortenigma solvo

Gratulon al nia ĉi-foja gajninto, Ellen Eddy!

Dankon kaj laŭrojn al ankaŭ Arnold Victor, Vilĉjo Harmon, Jessica Grasso, Daĉjo Rutan, Walter Murawski, Olga du Temple, Peter McCorquodale, Keneĉjo Goldbergo, Cornelius J. McKown, 
Walter Murawski, E. James Lieberman, kaj Arlyn Kerr.

La enigmo-konkurso revenos en la venonta numero.