x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

60-a Landa Kongreso en Dalaso

Estonten!

La 60-a Landa Kongreso de Esperanto-USA

22–25 Junio, Universitato de Teksaso en Dalaso

La vorto Estonten kaj la teksasa vakero estas simboloj de nia antaueniĝo en la estontecon. La bildo ankaŭ memorigas vin ke, kiam vi venos al ĉi tiu Landa Kongreso, vi ĝuos teksasan bonvenigon!

Ni rimarkas kaj estimas la nekredeblan laboron de la esperantistoj de historio, kiuj venigis nin al kie ni estas nun. Ni ankaŭ rimarkas kaj estimas la fakton ke ni nun vivas en epoko de ne-kredebla teknologio. Ni bezonas estimi la pasintecon kaj bonvenigi tion, kio estas nova kaj utila.

Vendredon vespere, la 22-an, vi estos bonvenigitaj per vera teksasa fajrorostita manĝo, kiu inkluzivas vegetaran elekton. Do, venu malsata!

Niaj ĉefparolantoj estos Birke Dockhorn kaj Bertilo Wennergren, internacie konataj gvidantoj en la Esperanto-movado. Birke ankaŭ instruos dum NASK, kiu okazos tuj post la Landa Kongreso en la sama loko.

Estas spaco en la kongresa programo por 44 kunsidoj inter sabato matene kaj lundo matene. Do bonvolu sendi proponojn por prezentaĵoj kiujn vi deziras prezenti!

Bonvolu aliĝi al la Kongreso per la retbutiko de Esperanto-USA. Bonvolu sendi viajn demandojn kaj proponojn por prezentaĵoj al: lk2012 ĉe esperanto-tx punkto orgeusa ĉe esperanto-usa punkto org.


The 60th National Congress of Esperanto-USA

June 22–25, University of Texas, Dallas

The word Estonten and the galloping cowboy are symbols of our movement into the future. The image is also a reminder that when you come to this National Convention, you will enjoy a Texas welcome!

We recognize and appreciate the incredible work of Esperantists in history who have brought us to where we are now. We also recognize and appreciate the fact that we live in an age of incredible technology. We need to appreciate the old and welcome the new.

On the evening of Friday the 22nd you will be welcomed with a real Texas barbecue, with vegetarian options. So come hungry!

Our keynote speakers are Birke Dockhorn and Bertilo Wennergren, internationally recognized leaders in the Esperanto world. Birke is also an instructor for the Esperanto Summer School, which follows on the heels of the Congress at the same location.

There’s room in the program for up to 44 sessions between Saturday morning and Monday morning. So please send write-ups of the programs you would like to present!

Register online through the Esperanto-USA online bookstore. Please send your questions and proposals for presentations to lk2012 ĉe esperanto-tx punkto org or eusa ĉe esperanto-usa punkto org.