x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

La barelo de Amontilado

Por interesigi niajn legantojn pri varoj en la retbutiko, la Direktoro de la Centra Oficejo foje elĉerpos mallongan parton de libro por prezenti ĉi tie. Lia unua elekto venas el la rakonto “La Barelo de Amontilado” el la libro Rakontoj de E. A. Poe, esperantigita de Edwin Grobe.

Jam preskaŭ estiĝis la krepusko kiam, unu vesperon dum la intensega frenezo de la karnavala sezono, mi renkontis mian amikon. Li salutis min kun troigita varmo, jam trinkinte multe. La viro vestiĝis tre heterogene. Surkorpe li portis plurstrian strik-tajon dum surkape sidis konusĉapo kun sonoriletoj. Tiom ĝojigis min lin renkonti ke mi opiniis neniam povi finpremi lian manon.

Mi diris al li: “Mia kara Fortunato, kia bonŝanca renkontiĝo! Kiel bonsanan aspekton vi elmontras hodiaŭ! Nu, mi akiris sesdekgaljonan barelon da io identigita kiel Amontilado-vino. Tamen mi malcertas pri ĝi.”

“Kion?” li diris. “Ĉu Amontilado-vinon? Ĉu sesdekgaljonan barelon? Ne eblas! Kaj mezkarnavale!”

“Mi malcertas pri la afero,” mi respondis. “Mi vere stultiĝis pagante la suman Amontilado-prezon sen peti vian opinion. Mi ne sukcesis vin malkovri kaj timis perdi la okazon bonaĉeti.”

“Amontilado-vino!”

“Mi spertas dubojn.”

“Amontilado-vino!”

“Kaj tiujn mi devas kontentigi.”

“Amontilado-vino!”

“Pro tio ke vi okupiĝas, mi jam survojas renkonti Lukezon. Se iu havas distingo-kapablon, estas li. Li diros al mi…”

“Lukezo ne scipovas distingi Amontilado-vinon disde ŝereon.”

“Tamen kelkaj malsaĝuloj asertas kia lia gustumo egalas vian.”

“Venu, ni foriru.”

“Kien?”

“Al viaj keloj.”

bildo de E. A. POE La aŭtoro, Edgar Allan Poe.