x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvo de n-ro 2011:5

bildo de krucvortenigma solvo

Ĉi-foje la lotaĵon gajnis Walter Murawski. Gratulon al li, kaj laŭrojn al la aliaj solvintoj: Arnold Victor, Ellen Eddy, E. James Lieberman, Cornelius J. McKown, William Peckenpaugh, Arlyn Kerr, Peter McCorquodale, Russ Williams, Briĉjo, Daĉjo Rutan, Sally Lawton, Ray Redd kaj Keneĉjo Goldbergo.

Do, kiom pezis tiu sumoisto?

Pasintnumere ni aperigis matematikan enigmon el la libro Gimnastiko por cerbo de Tacumi Hirosi, havebla ĉe la retbutiko. La pezo de la sumoisto estas 126 kilogramoj. Detalan pruvon sendis al ni s-ro Steĉjo Norvell, leganto en Novlando, Kanado. Jen lia klarigo:

bildo kun detala solvo de la matematika enigmo