x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvo de la logika enigmo en n-ro 2011:4

  • Tomio komencis legi la libron Morto de Artisto
  • Petro legis 80% de Fajron mi sentas interne
  • Daniele legis 40% de Bona Lingvo, kaj
  • Andrea finis legi la libron Ŝtona Urbo.