x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Kiom pezas la sumoisto?

sumoisto

En parko estis pendŝnura baskulo kies du brakoj ne estis egale longaj.

Iun tagon, kiam kelkaj knaboj ludis tie, preterpasis sumoisto (angle: Sumo wrestler).

La knaboj petis al la sumoisto, ke li pendu de la ŝnuro de la baskulo.

Ekvilibro okazis kiam tri knaboj pendis de la alia ŝnuro. La sumo de la pezoj de la tri knaboj estis 108 kg.

Poste, la sumoisto pendis de la aliflanka ŝnuro. Tiam necesis kvar knaboj por ekvilibrigi la baskulon. La sumo de la pezoj de la kvar knaboj estis 147 kg.

Do, kiom estas la pezo de la sumoisto?

[Tiun ĉi enigmon sendis direktoro Vilĉjo Harris, el libro nomita “Gimnastiko por cerbo” de Tacumi Hirosi, havebla ĉe nia retbutiko. La solvo aperos venontnumere. —Red.]