x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Forpasoj: Edna Stein

Life member Edna Stein passed away September 25th in West Hills, California at the age of 94. She was active with Esperanto-USA for over 40 years, first in St. Louis and later in Los Angeles. She is survived by her three children (Floyd Stein of Copenhagen, Denmark, Ronald Stein of Los Angeles, California, Diane Graden of Austin Texas), seven grandchildren and twelve great-grandchildren.

(Report from Diane Graden)

Korespondi deziras

22-jarulo loĝanta en Rutshuru, apud la landlimo de DRK kaj Ugando tre ŝatus interŝanĝi salutmesaĝojn en Esperanto. Joel Muhire, PO Box 08 Bunagana-Kisoro/Ugando, muhire.joel ĉe yahoo punkto fr

Skribu al Avo Frosto!

avo frosto

Malgraŭ tio, kion vi eble aŭdis post la infanaĝo, Avo Frosto ja ekzistas! Li loĝas en Kanado kaj parolas multajn lingvojn, inkluzive de Esperanto. Jes, vere! Vi povas sendi al li leteron – pere de la Kanada Poŝtosistemo kaj la Esperanto-Societo Kebekia (ESK) – kaj ricevi respondon en Esperanto.

Avo Frosto preferas manskribitajn leterojn. Ne forgesu klare skribi viajn nomon kaj adreson, kaj indiku la vorton “Esperanto” por certigi respondon en la ĝusta lingvo. Lia adreso estas:

AVO FROSTO
NORDA POLUSO
KANADO - CANADA
HOH OHO

Korekto

En n-ro 2011:4 aperis scienca artikolo La stereo-metodo de kreta pentrado. La atribuo de tiu artikolo estis erara. Originale verkis ĝin nia membro Alex Gofen; Barry Friedman poste poluris ĝin kaj plusendis al la redakcio. Ni bedaŭras kaj pardonpetas pro la eraro.