x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvo de n-ro 2011:3

bildo de krucvortenigma solvo

Gratulon al Olga du Temple, la ĉi-numera gajninto! Laŭrojn al ankaŭ solvintoj Shäri Webber-Dunn, William Peckenpaugh, Arlyn Kerr, Peter McCorquodale, Cornelius J. McKown, Briĉjo, Vilĉjo Harmon, Russ Williams, Daĉjo Rutan, Anna Bennett kaj Walter Murawski.

La krucvortenigmo nun ferias por ĝui la lastajn tagojn de somero; ĝi baldaŭ revenos. Intertempe, sekvas logik-enigmo de legantoj Anna Skudlarska kaj Russ Williams. Bonvolu ne sendi solvon al la redaktisto, ĉar ankaŭ la premio ferias ĉi-numere…