x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Nomoj

Arestitoj post liberiĝo babiladas pri la vivo en la malliberejo.

– Ĉu ankaŭ ĉe vi ĉiu portis sur la vesto numeron anstataŭ nomo?

– Jes. Mi portis sur la brusto numeron 4777.

– Ĉu bruste? Kion vi havis sur la dorso?

– 4778.

– Ĉu ne la saman? Kial?

– Tiu estis mia karesnomo.

(Enesperantigis László Huszár; Sendis Vilĉjo Harris.)