x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Aboco!

Aboco estas malkutima libro – fare de aŭstraliaj infanoj kaj instruistino. La infanoj elektis la vortojn kaj faris la bildojn. La instruistino, kiu instruas kaj Esperanton kaj arton elektis la projekton por krei instruilon utilan ankaŭ por pli maljunaj lernantoj.

Instruistoj en Sidneo kaj Jakarta raportas ke Aboco allogas infanojn kaj instigas diskutadon pri Esperanto kaj lingvoj ĝenerale.

Aparta gvidilo por instruistoj estos baldaŭ senpage elŝutebla. Do, donu ekzempleron (kun gvidilon) al bazlernejo apud vi! Se plaĉus al vi donaci la libron al afrika(j) lernejo(j), la eldonisto aranĝos tion kun Jérémie Sabiyumbva, prezidanto de Association Nationale d’Espéranto au Burundi.

Aboco estas mendebla ĉe Mondeto. Se via klubo volas aĉeti pakaĵon da 10 ekzempleroj – ĉu por familianoj, ĉu por lokaj bazlernejoj kaj infanzorgejoj, ĉu por la afrikanetoj – la kosto estas duono de la normala prezo! Ni komencu esperantigi la mondon per A, B, C… ĉu ne?

—Penny Vos, Aŭstralio

Korespondi deziras

53-jara finno, invalido, sola fraŭlo serĉas bonajn koramikojn 36-45-jaraĝajn kun familioj kiuj studas aŭ instruas Esperanton, la anglan, la hispanan aŭ la italan lingvojn. Inter miaj interesoj estas muziko kaj muzik-kulturo, ĉiuspeca kolektado (ekz. bildkartoj, monbiletoj, fremdlingvaj gazetoj, sondiskoj), legado, biciklado, naĝado, promenado.
Tapani Lappalainen, Hauralantie 48, FIN-37500 Lempäälä, Finland