x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Nova teatraĵo eldonita

Raportas Barry Friedman, bfriedma ĉe chemistry punkto ohio-state punkto edu

Columbus, Ohio — En la aprila numero de la revuo Literatura Foiro aperas la teatraĵo La Kronikoj de D-ro Hoffman de Barry Friedman. Barry esperantistiĝis antaŭ 20 jaroj kaj li fondis la Esperanto-Klubon de Norda Teksaso. Li raportas ke oni jam planas traduki la teatraĵon en la bulgaran, kaj oni ankaŭ enketas pri eventuala surscenigo kaj/aŭ surbendigo kiel radio-teatraĵo, formo nun renaskiĝanta per podkastoj. La teatraĵo temas pri nuntempa psikanalizisto, kiu havas tre neordinaran pacienton.

Soros resoras

Raportas Humphrey Tonkin

Tivadar Soros. Crusoes in Siberia and The Fairest Judgment. New York: Mondial. 2010. 31+93pĝ.

Tivadar Soros. Masquerade: The Incredible True Story of How George Soros’ Father Outsmarted the Gestapo. New York: Arcade. 2011. 275 pĝ.

Novjorko — La 12-an de aprilo okazis festo por lanĉi reeldonon de la anglalingva traduko de la Esperanto-verko de Tivadar Soros Maskerado ĉirkaŭ la morto. La verko pritraktas la sukcesan transvivon de la familio Soros en Budapeŝto dum la sistema persekutado kaj mortigo de la hungaraj judoj fare de la naziistoj en la finaj jaroj de la Dua Mondmilito.

La festo, en la hejmo de la financisto George Soros, filo de Tivadar, kunvenigis grupon de elstaraj intelektuloj de la regiono, inter ili la ĉefredaktoro de New York Review of Books, reprezentantoj de New York Times, pluraj verkistoj, kaj la konata televida komentariisto Bill Moyers. Ĉeestis ankaŭ fakuloj pri Esperanto kaj interlingvistiko Esther Schor kaj Arika Okrent. Ĉefa parolanto estis Humphrey Tonkin, kiu, en sia rolo kiel tradukinto, havis la taskon prezenti la libron kaj paroli pri ĝia ekesto. Tion farante, li kaptis la okazon, antaŭ atenta aŭskultantaro, paroli pri Esperanto kaj ĝia formiĝa rolo en la vivo kaj pensado ne nur de la patro sed ankaŭ de la filoj Soros.

La libro aperis originale en Esperanto en 1965 kaj en dua eldono en la jaro 2000 – la jaro de aperigo (en Britujo) de angla-lingva traduko. Poste aperis tradukoj ankaŭ en la germanan, rusan, hungaran kaj turkan, kaj estas en preparo tradukoj en la italan kaj la ĉinan. Usona eldono aperis en 2001; tiun eldonon oni nun ree aperigas en Novjorko ĉe la eldona grupo Skyhorse. George Soros estis surpriza vizitanto en Decembro en lanĉa festo de traduko de alia libro de la patro, Modernaj Robinzonoj, ankaŭ tradukita de Tonkin (kiel Crusoes in Siberia). Tiun feston organizis la grupo Esperanto por UN.