x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvoj de n-ro 2010:6

bildo de krucvortenigma solvo

Pri la enigmo en n-ro 2010:6 respondis dek ok solvintoj: jen nova rekordo!

En la lotado gajnis William Peckenpaugh. Gratulojn al li, kaj ankaŭ al niaj aliaj solvintoj: Olga Du Temple, Randy Dean, Keneĉjo Goldbergo, Ray Redd, Peter McCorquodale, Shäri Webber-Dunn, Ellen Eddy, Chris Wingrove, Dave Lind, Vilĉjo Harmon, Briĉjo, Russ Williams, Arlyn Kerr, Ken Caviness, Walter Murawski, Sally Lawton, kaj laste (sed ne balaste) Dave Rutan.

La solvo por la limeriko-enigmo fare de Russ Williams estis “Hair”.