x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvo de la enigmo en n-ro 2010:5

Jen la solvo de la lastnumera enigmo fare de Russ Williams:

  1. Ametisto
  2. Rubeno
  3. Diamanto
  4. Onikso
  5. Karbunkol’
  6. Opalo
  7. Safiro
  8. Turkiso
  9. Agato
  10. Smeraldo

La kaŝita frazo, do, estas ARDO KOSTAS.

Gratulon al la gajninto de la lotumado, Ray Redd! Laŭrojn al ankaŭ la aliaj solvintoj, Olga Du Temple, Ellen Eddy, Keneĉjo Goldbergo, Vilĉjo Harmon, Walter Murawski, Ŝajo Mor, Peter McCorquodale, E. James Lieberman, kaj Neal McKown.