x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Forpaso de Archie Bullington

Kun granda bedaŭro ni rimarkas la forpason en Septembro de membro Archie Bullington de Kentukio. Li havis 56 jarojn.

Instruu en Ĉinujo!

Elementa/meza lernejo en Changzhou (iomete nordokcidenten de Ŝanhajo) volas dungi instruiston dum almenaŭ du jaroj por instrui Esperanton kaj la anglan. Vi havos komfortan sed ne luksan vivon kun multe da helpo. Kapablo iomete uzi la ĉinan helpas sed ne necesas. Interesitoj kontaktu
s-ron Zhang Changsheng, prezidanto de Changzhou Esperanto-Asocio, ĉe adreso zhchsh56 ĉe 126 punkto com, uzante kaj Esperanton kaj la anglan en via mesaĝo. Sendu demandojn pri la posteno al Ron Glossop, rglossop ĉe mindspring punkto com. La retejo por la Esperanto-Asocio de Changzhou estas http://www.czea.js.cn (klaku butonon por “Esperanto”).

— Ron Glossop

Esperanto por la UN

Ekde la komenco de la UN, la membraro devas paroli malmultajn lingvojn, tiujn de la plej fortaj kaj riĉaj landoj. Post la sendependiĝo de ekskolonioj, tiuj novaj
membroj devas uzi la samajn lingvojn, ofte la lingvojn de siaj koloniaj mastroj. Tiu sistemo daŭras ĝis hodiaŭ.

Esperanto por la UN estas nova organizaĵo kiu reprezentas UEA-n kaj Esperanton en la UN. La celo estas memorigi la membrojn, ke pli egaleca solvo ekzistas. Ĉiun tagon, reprezentantoj de Esperanto por la UN ĉeestas kunsidojn kaj parolas kun la stabo, kun prelegantoj, kaj kun membroj de aliaj neregistaraj organizaĵoj, por ke ili vidu kaj aŭdu nian pli egalecan solvon.

Esperanto por la UN bezonas vian subtenon. Bonvolu kontribui al ĝi kiam vi remembriĝos al Esperanto-USA.

Esperanto por la UN
Universal Esperanto Association
777 United Nations Plaza
Concourse Level
New York, NY 10017

— Scott Page, swpage24 ĉe verizon punkto net