x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvo de la krucvortenigmo en n-ro 2010:4

bildo de krucvortenigma solvo

Nia gajninto ĉi-foje estas Russ Williams. Gratulon al li, kaj laŭrojn ankaŭ al la aliaj, kiuj sukcese solvis la krucvortenigmon: Vilĉjo Harmon, Arlyn Kerr, Georgo Baker, Filipo kaj Elizabeto Dorcas, Nick Kalivoda, Peter McCorquodale, Lucas Graves, William Peckenpaugh, Dave Rutan, E. James Lieberman, Amanda Schmidt, Olga Du Temple, Ray Redd, Cornelius McKown kaj Keneĉjo Goldbergo.