x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Vizito al SFERO kaj la CO

Raportas Filipo kaj Elizabeto Dorcas

Sanfrancisko, Kalifornio — Libroj, amikoj, manĝaĵo… kia bona kolekto da ĝuo. Tiel estis nia vizito al la Centra Oficejo de Esperanto-USA la 24-an de Julio.

Ni “helpis” al Direktoro Vilĉo Harris meti novajn librojn en la ŝrankojn, elpreni librojn laŭmende, envolvi ilin, meti en skatolojn, surmeti adresojn kaj poŝtmarkojn, kaj eĉ kunporti iom al la poŝtoficejo.

Okazis ankaŭ tago de Malferma Oficejo en kiu multaj vizitis, babilis kune, aĉetis librojn, kaj poste, kune tagmanĝis. Dankon al Vilĉjo Harmon, Anjo Harlow, kaj Vilĉjo Harris, kiuj gastigis ilin, kaj la San-Franciska Esperanta Regiona Organizo (SFERO) pro la varma bonveno, kuko, kaj tempo kune.

KER-ekzamenoj ĉe NASK!

Sandiego, Kalifornio — la 5-an de Julio okazis unuafoje en Nordameriko ekzamenoj de la prestiĝa Komuna Eŭropa Referenckadro (KER) en Esperanto. Ilin gvidis instruistoj Katalin Kováts kaj Duncan Charters dum longa semajnfino. Ekzameniĝis entute 13 kandidatoj el Usono, Meksiko kaj Kanado. Por pli da detaloj, vizitu Edukado.

Orda ĥaoso en la meznivela kurso de NASK. De maldekstre: Melissa DeMers, Katalin Kováts, Paŭleto Brener, Harold Goodman, Gary Anderson, Aparecida Araujo. Foto danke al Katalin Kováts.