x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

“vojo”

mento de la marko "vojo" Dankon al Dave Rutan kaj Tim Westover pro ilia atentigo pri VOJO, nova mento-sukeraĵo sendube inspirita de la samnoma poemo zamenhofa.
“Eĉ mento malfranda, konstante maĉate, dolĉigos la spiron incitan…”