x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Solvoj de la enigmoj en n-ro 2010:2

bildo de krucvortenigma solvo

La solvo por la lastnumera limerikenigmo fare de Russ Williams estas la filmo Gone with the Wind.
Ĉu vi sukcesis diveni ĝin?

Pri la lastnumera krucvortenigmo-konkurso, gratulon al gajninto Vilĉjo Harmon! Kaj laŭrojn al la aliaj solvintoj: Olga du Temple, Russ Williams, Arnold Victor, Arlyn Kerr, Peter McCorquodale, Briĉjo, Dave Rutan, Ellen Eddy, William Peckenpaugh, Ray Redd, Sandra Miller, E. James Lieberman, kaj Keneĉjo Goldbergo.