x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Final Call! Esperanto-USA Congress, May 28–31, 2010

Here are just some of the speakers and presentations we have planned:

 • Joel Brozofsky: Nia sunsistema orbito
 • Arika Okrent: Invented Languages
 • Humphrey Tonkin: Esperanto en la nuna mondo
 • Esther Schor: Poetry Roundtable
 • Ron Glossop: Skajpu vive kun rusoj
 • Drissa Flayoro Diakite: Esperanto en Afriko, Life in Mali
 • Ralph Dumain: Zamenhof in Washington
 • Lusi Harmon: Kial mi ne povas iri al Kubo?
 • Franklin Montenegro-Rodas: Ĉu ni estas kion ni manĝas?
 • Phil & Elizabeth Dorcas: Bible Study, Kristana Di-servo
 • The new film Conlang will be shown (kun subtitoloj en Esperanto), winner of “Best Short Film” at the Boston Sci-Fi Film Festival.

And more…

Sherry Wells – games/ludoj • Hoss Firooznia – beginners’ courses Jed Meltzer – yoga/jogo • Neil Blonstein – activities at the United Nations

Special Excursion to the Library of Congress (LoC) …with host Lee Douglas, LoC expert on Esperanto

Plus:

Interkona Vespero • Bankedo • Ekskursoj • Aferkunsidoj de Esperanto-USA

“En via lando, usonaj samideanoj, nia afero estas ankoraŭ tro juna…”
—LLZ

Sign up online: http://esperanto-usa.org

Noto de la prezidanto

Per la statuto de Esperanto-USA (ELNA) kaj per la aprobita propono de nia pasinta landa kongreso, mi rajtas nomi la kasiston por la vaka posteno. Mi nomas s-ron Christopher Zervic nia kasisto.

S-ro Zervic estas konata kaj estimata profesiulo, kiu jam servis en kelkaj postenoj. Li estas aktiva kaj respondeca. Li komprenas la taskojn, jam uzas la saman financan programaron kiel nia Centra Oficejo, kaj akceptas la rolon. Li kunlaboros multe kun nia direktoro (Vilĉjo Harris) kaj la antaŭa kasisto (Anna Bennett). Lia nuna deĵoro finiĝos ĉe la landa kongreso en 2012.

Christopher aperas kiel kandidato por estrarano sur la nuna balotilo. Li nun estas la kasisto, kaj la aliaj kandidatoj plenumos la postenojn por la estraro.

Ni elkore dankas al s-ro Zervic por akcepti la postenon.

— Filipo Dorcas, prezidanto


According to the by-laws of Esperanto-USA (ELNA) and according to the approved motion of our previous national congress, I have the right to name the treasurer for the vacant position. I name Christopher Zervic to be our treasurer.

Mr. Zervic is a known and esteemed professional who has already served in several posts. He is active and responsible. He understands the job, already uses the same financial software as our Central Office, and accepts the role. He will work closely with our director (Vilĉjo Harris) and our previous treasurer (Anna Bennett). His term of office will continue until the national congress in 2012.

Christopher is already a candidate for board member on the current ballot. He now is treasurer, and the other candidates on the ballot will fill the board positions.

We heartily thank Mr. Zervic for accepting the position.

— Phil Dorcas, president