x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

Noto de la prezidanto

Saluton, gekolegoj! Mi esperas, ke vi partoprenos nian Landan Kongreson en Vaŝingtono (28–31 majo). Pri la venontaj landaj kongresoj, la estraro atendas proponojn el Sanfrancisko por 2011 kaj el Dalaso por 2012. La Sanfranciska Esperanta Regiona Organizo (SFERO), kaj la Esperanto-Klubo de Norda Teksaso (EKNT) pridiskutas interne pri la planoj por tiuj jaroj.

Mi petas, ke vi anoncu en viaj kluboj pri la gravaj eventoj en Esperantujo – do landaj kongresoj, NASK, UK, regionaj kunvenoj, ktp. Vidu la anoncojn kaj kalendaron en la bulteno kaj ĉe nia retejo por detaloj.

La Kandidatiga Komitato laboras nun pri listo por la venonta balotilo. Estras la komitaton Jakobo Schwartz. Kun li kunlaboras Darcy Ross, Lusi Harmon, Phil Brewer, kaj Peggy Dolter. Dankon al la komitato. Membroj ricevos la balotilojn antaŭ la kongreso, laŭ la reguloj en nia statuto. Jam pasis du monatoj de la nova jaro. Ĉu vi jam remembriĝis al Esperanto-USA? Ĉu vi jam mendis gazetojn? Ĉu vi jam remembriĝis al UEA por 2010? Vi povas membriĝi al Esperanto-USA en nia retpaĝo. La kvanto da membroj estas nia ĉefa mezurilo de nia aktiveco kaj kresko. Mi petas, ke vi membriĝu. Plue, anoncu tion en via loka klubo. Se vi havas raporton el via loka grupo, nepre sendu tion al nia redaktisto por vastigi nian informon en la bulteno. Kontaktu al bulteno ĉe esperanto-usa punkto org por informo pri fotoj kaj aliaj detaloj.

Mi vidos vin en Vaŝingtono!

Amike kaj kunlabore,

Filipo Dorcas, filipo ĉe grupoj punkto org

Venu al MeKaRo en Tririvero!

La oka Mez-Kanada renkontiĝo en Esperanto (MeKaRo) okazos en Tririvero, Kebekio, de la 22-a ĝis la 24-a de majo. Tririvero estas agrabla urbo borde de la riverego Sankta Laŭrenco. Ĉiuj eventoj okazos en la ĉirkaŭaĵo de la kunvenejo (la Domo Hertel), historia konstruaĵo en la malnova urbo.

Oni povos tranokti ĉe diversaj gastejoj, junula gastejo aŭ hotelo. Vi devos mem mendi vian tranoktadon; informoj troviĝas ĉe la retejo sube.

La programo inkluzivas ekskursojn (al muzeo pri popolkulturoj, al malnova malliberejo, ktp), prezentojn, kulturan vesperon, kaj vespermanĝo en historia restoracio. La Esperanto-grupeto de Tririvero estas tre entuziasma bonvenigi vin. Vidu detalojn ĉe http://esperanto.qc.ca/eo/mekaro8.

Deklamu poezion ĉe la LK

D-ro Esther Schor invitas vin partopreni en poezio-deklamado dum la LK en Vaŝingtono. Bonvolu retpoŝti al ŝi, antaŭ la 1-a de majo, aŭ a) poemon originale verkitan en Esperanto, kiun vi ŝatas, aŭ b) usonan poemon tradukitan en Esperanton. Ŝi kompilos antologion kaj partoprenantoj laŭvice laŭtlegos la poemojn. Eĉ se vi volas nur legi, bonvolu kontakti ŝin per eschor ĉe princeton punkto edu.

NOREK okazos en Anacortes

NOREK (kunsido de esperantistoj el nordokcidenta Usono kaj okcidenta Kanado) okazos ĉi-jare en Anacortes, Vaŝingtonio de la 17-a de Septembro (vendredo) ĝis la 19-a (dimanĉo). La ĉefa evento estos tuttaga pramŝipa vojaĝo al kelkaj insuloj en la bela insularo San Juan. Ĉiuj estas bonvenaj! Vizitu la NOREK-retejon ĉe http://sites.google.com/site/norek2010 aŭ retpoŝtu al norek2010 ĉe gmail punkto com.

Get fed for promoting Esperanto!

Rotary clubs meet every week, so they need many speakers. From 1988 to 1990 I gave over 100 talks about Esperanto to the Rotary club. The members had the most fun at their meetings and I felt welcome at them all. Speakers are treated to a free breakfast, lunch or dinner, depending upon the meeting time.

Now that my denaska esperantistino is grown, I’ve returned to more public speaking and spoken to several Rotary clubs. Aminda and I have created a wonderful brochure to involve and educate our audiences.

Rotary has special interest groups (Rotary Fellowships) reaching across the globe. Created in 1928, the Esperanto Rotary Fellowship was the first, and it is still very active. Ursula and Giuseppe Grattapaglia of Brazil staff its booth at the annual Rotary International convention. They were also guest speakers at the Landa Kongreso of Esperanto-USA in Texas, and they made Ron Glossop an honorary Rotarian for his work promoting peace and Esperanto. Both Ron and Neil Blonstein have helped at the booth.

The rotary web site at http://rotary.org lists the wonderful things that Rotary is doing (for example, it has almost eradicated polio worldwide). Click on “Club Locator” to find a group near you.

Women first became full Rotarians in 1989, and they participate as much as the men. Last fall I officially became a Rotarian for the fun of it. Some of you may also want to join for the contacts and to be an Esperanto presence.

Email me for the brochure and the outline I use for my presentation. Ankaŭ plaĉus al mi kunparoli kun vi pri tio.

Sherry A. Wells, esperantosherry ĉe tm punkto net