x-metodo akceptata

Usona Esperantisto

Dumonata bulteno de Esperanto-USA

“salo”

reklamŝildo por "salo" “Ho, ĉu tiom multekosta? Devas esti aparte luksa speco…”
(Fotita en sud-kalifornia vendejo fare de Meja Juna.)